Klimaanalytiker og -planlægger til Plan & Udvikling

Kan du jonglere med CO2-ækvivalenter og klimascenarier? Brænder du for en grøn og bæredygtig omstilling? Hvis du samtidig er klar på projektarbejde i en stor politisk organisation, så er det måske dig, vi søger.

I Aabenraa Kommune har vi en ambitiøs tilgang til bæredygtig udvikling og klimaforandringer, hvor vi både har fokus på de langsigtede muligheder og de konkrete indsatser. Indsatser, der i dag tæller alt lige fra en bæredygtighedspulje, grønne indkøb og en verdensmålsfestival i 2021 til strategiske energiprojekter og klimasikring af Aabenraa Midtby.

Vores ambitiøse tilgang viser sig også ved, at kommunen netop er blevet en del af DK2020, der er et partnerskab mellem kommuner, regioner og Realdania om udvikling af ambitiøse klimahandleplaner, som vi i Aabenraa Kommune netop er gået i gang med. Helt konkret har byrådet afsat 4,5 mio. kr. til arbejdet med klimaplanlægning i DK2020 i 2021-2022.

Til udarbejdelsen af netop DK2020-klimahandleplanen har vi brug for en teknisk velfunderet kollega til projektlederen og de øvrige projektmedarbejdere.

Klimahandleplanen skal både vise vejen til en klimaneutral kommune i 2050, men også hvordan kommunen bliver robust i forhold til klimaforandringerne. Arbejdet er stadig i den indledende fase, men vi ser allerede nu mange spændende potentialer og snitflader til arbejdet med bæredygtig udvikling, strategisk energiplanlægning, mobilitet, natur- og byplanlægning.

Aabenraa Kommune
Kontaktperson
Anne Sofie Hartelius
Ansøgningsfrist
Faaborg-Midtfyn Kommune
Ansøgningsfrist:
Hvidovre Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Faaborg-Midtfyn Kommune
Ansøgningsfrist:
Odense Kommune
Ansøgningsfrist:
Aalborg universitet
Ansøgningsfrist: