På vej til Kommuneplan 13

På vej til Kommuneplan 13

PRESSEMEDDELELSE

7. april 2010

Nyt netværk skal give inspiration til kommuneplan 2013
Realdania er gået sammen med blandt andre KL, By- og Landskabsstyrelsen og Dansk Byplanlaboratorium om en målrettet formidling af resultaterne af Plan09. Et konkret tiltag er den netop udkomne hæfte ”Planlægning er politik – 5 anbefalinger, når politiske mål skal omsættes til planstrategi og kommuneplan”, som skal hjælpe kommunerne på vej i arbejdet med kommuneplan 2013.

I de sidste tre år har Plan09 arbejdet med at inspirere og udvikle dansk plankultur. Blandt andet gennem eksempelprojekter i 27 af landets kommuner, dialogdage og mange andre aktiviteter. Plan09 har med andre ord kastet rigtig mange erfaringer af sig, og dem gøres der nu en målrettet indsats for at formidle videre til politikere og administratorer. Den indsats varetages konkret af Netværket FormidlingsforumK13, som består af repræsentanter fra blandt andre Realdania, KL, Kommunaldirektørforeningen, KTC, Danske Planchefer, By- og Landskabsstyrelsen og Dansk Byplanlaboratorium. Formidlingsindsatsen gennemføres i forskellige medier – både trykte pjecer, digitalt og i form af møder og oplæg i kommunerne – og løber frem til 2012.

Et af de første tiltag er hæftet ”Planlægning er politik – 5 anbefalinger, når politiske mål skal omsættes til planstrategi og kommuneplan” og en til hørende kortfattet folder til lokalpolitikerne. Pjecerne giver kort og klart fem anbefalinger til, hvordan man skaber en troværdig og stærk kommuneplan. En af anbefalingerne lyder, at man skal have fokus på, hvor vigtigt det er at tænke planstrategien og kommuneplanen sammen med den økonomiske virkelighed i kommunen. Det giver nemlig et bedre afsæt for en realistisk tilrettelæggelse af den fysiske planlægning – og dermed skabe en troværdig kommuneplan. Det kan også betale sig at lave planarbejdet, når det rent faktisk er politisk relevant – og ikke kun umiddelbart før et kommunevalg.

Niels Østergård, formand for Plan09 siger om formidlingsprojektet: ”Jeg er utrolig glad for, at der arbejdes videre med erfaringerne fra Plan09. Bedre resultat af Plan09 kan jeg ikke ønske mig. Når KL, Kommunaldirektørforeningen og andre centrale aktører står bag, føler jeg mig overbevidst om, at for eksempel de konkrete anbefalinger i pjecen ”Planlægning er politik – 5 anbefalinger” vil påvirke vores plankultur positivt. Det mener jeg især gælder anbefalingen om at gøre op med traditionen at vedtage kommuneplanen sidst i en valgperiode. Det vil jo gøre, at den siddende kommunalbestyrelse også er den, som kommer til at administrere en planlægning, de selv har vedtaget.”

Hans Peter Svendler, direktør i Realdania, glæder sig over, at resultaterne fra Plan09 nu for alvor kan bringes ind i arbejdet med de nye kommuneplaner rundt om i landet: ”Kommuneplaner har stor betydning for, hvordan vores fysiske omgivelser indrettes. Derfor er det meget positivt, at så mange væsentlige aktører er gået sammen i FormidlingsforumK13 om at gøre en ekstra indsats for at formidle de mange gode erfaringer, som Plan09 har fostret - sådan at de erfaringer kan komme borgere og erhvervsliv ude i den enkelte kommune til gavn.”

Pjecerne ”Planlægning er politik – 5 anbefalinger.” kan fås hos Dansk Byplanlaboratorium. Der er også udviklet en digital værktøjskasse, som indeholder mere uddybende inspiration til kommunale planlæggeres arbejde med kommuneplan 2013 samt en sammenfattende vurdering af planarbejdet i forrige valgperiode. Læs mere og download rapporten ”Plankultur i en brydningstid. En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09” på www.byplanlab.dk

Yderligere oplysninger
Niels Østergård, formand for Plan09, tlf. 4045 5873
Ellen Højgaard Jensen, direktør, Dansk Byplanlaboratorium, tlf. 3317 7277