Byggesagsbehandlere til byggesager i Område for Byplanlægning

Vi er et stærkt team på i alt 15 kompetente byggesagsbehandlere, som primært behandler byggesager om nybyggeri i byudviklingsområderne Nordhavn, Sydhavnen, Carlsberg m.fl. Ved behandling af byggesager tager vi stilling til indretning, anvendelse og omfang af eksisterende og nye bebyggelser til beboelse, erhverv eller begge dele – og spektret af byggesager er stort og forskelligartet. Byggesagerne omfatter alt fra husbåde og ungdomsboliger til større etageboligbebyggelser og kontorbyggeri og også rækkehuse, skoler mv.

I byggesagsgruppen sætter vi god trivsel, samarbejde og faglig sparring højt i en dagligdag, hvor vi har fokus på leverancen. Vi er i tæt dialog med professionelle rådgivere, developere og en lang række kolleger i Teknik- og Miljøforvaltningen for at få projekterne til at lykkes. Byggesagsbehandlerne i teamet deltager også i projektgrupper ved udarbejdelsen af nye lokalplaner sammen med afdelingens øvrige fagligheder, hvor vi er med til at sikre, at lokalplanen kan realiseres inden for bygningsreglementet.

Københavns Kommune
Kontaktperson
Lise Marie Buhl
Ansøgningsfrist
Aalborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Ringkjøbing-Skjern Kommune
Ansøgningsfrist:
Fredericia Kommune
Ansøgningsfrist:
Kerteminde Kommune
Ansøgningsfrist:
Gribskov Kommune
Ansøgningsfrist: