Lokalplanlægger til By- og Landskabsforvaltningen

Du ansættes i forvaltningsgrenen 'Byudvikling og Byggeri', som har ansvaret for den fysiske planlægning, den strategiske byudvikling og byggesagsbehandlingen i Aalborg Kommune. Planområdets kerneopgave er at skabe rammer for udvikling og god planlægning gennem dialog og samarbejde med borgere, politikere samt interne og eksterne samarbejdspartnere.

I Byudvikling og Byggeri er vi organiseret i afdelinger med tilhørende teams. Du vil blive en del af afdelingen Bystrategi og Arealudvikling og teamet 'AK arealer'. I dette team vil du komme i et godt fællesskab med dygtige kollegaer, som har ansvaret for planlægning og udvikling af kommunens egne arealer. I stillingen vil du, hvis lysten og motivationen er til det, kunne være med til at varetage det faglige ansvar for teamets opgaveløsning.

Din primære opgave vil være at udarbejde lokalplaner. Du skal deltage i hele planprocessen lige fra de indledende drøftelser og forhandlinger til den endelige politiske vedtagelse. Udover udarbejdelse af selve lokalplanen, indebærer dette tit også kommuneplantillæg, miljøscreening eller miljørapport og selvfølgelig også høringer og borgerinddragelse.

Vi lægger vægt på at sikre kvalitet i byudviklingen, der har stort fokus i kommunen – både blandt politikere og borgere. Derfor omfatter stillingen både de byplanfaglige overvejelser, arkitektur, byliv, bæredygtighed og miljømæssige aspekter – men også proces og dialog i planprocessen.

Aalborg Kommune
Kontaktperson
Henrik Thomsen
Ansøgningsfrist
Esbjerg Kommune
Ansøgningsfrist:
Middelfart Kommune
Ansøgningsfrist:
Middelfart Kommune
Ansøgningsfrist:
Horsens Kommune
Ansøgningsfrist:
Haderslev Kommune
Ansøgningsfrist:
Skanderborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Odense Kommune
Ansøgningsfrist:
Gribskov Kommune
Ansøgningsfrist:
Guldborgsund Kommune
Ansøgningsfrist:
Frederikssund Kommune
Ansøgningsfrist:
Frederikssund Kommune
Ansøgningsfrist:
Gribskov Kommune
Ansøgningsfrist: