Landskabsarkitekt eller lignende til afdelingen Projekt og Anlæg

Afdelingen Projekt og Anlæg har en vigtig rolle i at bidrage til, udvikle og gennemføre Byrådets vision. Derfor søger vi en landskabsarkitekt, der kan være med til at løfte opgaven. Vi arbejder især med byforskønnelse og planlægning af bymidten i Sønderborg, men også med udvikling af Hertugbyen Augustenborgs arkitektoniske karakteristika, med etablering af landsbymiljøer og en del andre projekter Sønderborg kommune er fx ligeledes blevet en del af Vild med Vilje netværket og arbejder sammen med forskellige borgergrupper om biodiversitet og mere natur i nærområderne.

Da en del af udviklingsprojekterne er prestigeprojekter med mange interessenter, er det vigtigt, at du har gode kompetencer inden for projektledelse og samarbejde på tværs. Projekterne er udpræget tværfaglige med snitflader til fx vores planafdeling og afdelingen for Bæredygtighed, Natur og Landdistrikter.  Også borgerinddragelse med ”det gode liv” som rettesnor er i fokus.

Vi forestiller os at du har fokus på smukke og driftsvenlige anlæg. Du motiveres af at gennemføre konkrete projekter og bidrager med initiativ, kreativitet og engagement. Du kan arbejde struktureret og selvstændigt men finder samtidig stor glæde i at indgå i tværfaglige samarbejder.

Du er fagligt velfunderet, således du med dine kreative ideer kan være med til at udvikle og forny parker og byrum, grønne oaser og vejarealer til gavn for borgerne i Sønderborg kommune.

Du tager ansvar og skaber fremdrift i dine opgaver. Du er god til kommunikation og har fokus på information såvel internt som eksternt.

Sønderborg Kommune
Kontaktperson
afdelingsleder Lars Termansen Barsballe
Ansøgningsfrist
Esbjerg Kommune
Ansøgningsfrist:
Middelfart Kommune
Ansøgningsfrist:
Middelfart Kommune
Ansøgningsfrist:
Horsens Kommune
Ansøgningsfrist:
Haderslev Kommune
Ansøgningsfrist:
Skanderborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Odense Kommune
Ansøgningsfrist:
Gribskov Kommune
Ansøgningsfrist:
Guldborgsund Kommune
Ansøgningsfrist:
Frederikssund Kommune
Ansøgningsfrist:
Frederikssund Kommune
Ansøgningsfrist:
Gribskov Kommune
Ansøgningsfrist: