Udviklingsorienteret planlægger til lokalplanlægning

Rebild Kommune er en attraktiv bosætningskommune, hvor der er plads til at bo bynært med naturen tæt på, samtidig med at der er nærhed til motorvej og jernbane. Vi oplever stor befolkningstilvækst, og vores beliggenhed ved motorvejen tiltrækker flere virksomheder. Derfor har vi hele tiden travlt med at udarbejde lokalplaner, der kan imødekomme efterspørgslen efter nye bolig- og erhvervsgrunde.

En af vores erfarne kollegaer i Team Plan har søgt nye udfordringer. Vi søger derfor en ny kollega, som kan indgå i vores team. Vi drømmer om en kollega, der har et indgående kendskab til Planloven og er velbevandret indenfor planlægningsopgaver og miljøvurdering. Vi forestiller os, at du tidligere har arbejdet med planlægning og er uddannet landinspektør, byplanlægger, ingeniør eller lignende.

Din primære opgave er lokalplanlægning, men du har også mulighed for at påvirke egne arbejdsopgaver, der matcher din faglige profil og interessefelt. Udover lokalplanlægning står Team Plan for udarbejdelse af planstrategi, kommuneplan, helhedsplaner, støttet byggeri, varmeplanlægning, områdefornyelser og klimaplanlægning.

Vi kan tilbyde dig mulighed for faglig udvikling og engagerede kollegaer at sparre med. Vi lægger vægt på samarbejde og vidensdeling. Team Plan er et team med godt sammenhold og god stemning, hvor der er plads til højt humør.

Rebild Kommune
Kontaktperson
Britta Bjerregaard Pørksen
Ansøgningsfrist
Odsherred Kommune
Ansøgningsfrist:
Kolding Kommune
Ansøgningsfrist:
Halsnæs Kommune
Ansøgningsfrist:
Esbjerg Kommune
Ansøgningsfrist: