Vådområder som fremtidens kystfælleder (DA)

CAFx

Oplev eksempler på, hvordan fremtidens klimatilpassede kystlandskaber kan understøtte dyreliv og insektliv, rekreative oplevelser og møder mellem mennesker.

De danske kyster er steder mættede af betydning, følelser og fortællinger. Vi synger om kysterne. Vi læser om dem i litteraturen. Mange af os har falmede fotografier i fotoalbums fra ferier langs danske eller sydlandske strande. Men kysterne er også steder under forvandling. Inden for en nær fremtid kommer de til at blive påvirkede af havvandsstigninger og hyppigere stormfloder, og hvis vi vil undgå oversvømmelser, er vi nødt til at tilpasse kysterne til et ændret klima. Vådområder er en naturbaseret klimatilpasningsløsning, der kan fungere som en slags buffer for fremtidige stormfloder – desuden kan de lagre CO2, og de understøtter et rigt og mangfoldigt dyre- og insektliv. Udstillingen undersøger og diskuterer vådområders potentiale som fremtidens kystfælleder og fælles steder for mennesker, dyr, fugle og insekter.

læs mere om arrangementet og tilmelding her

Sted
København
Dato
Kursusdato