KL's Klima og Miljø Topmøde

KL’s Klima & Miljø Topmøde er KL’s store årlige politiske konference på klima-, teknik- og miljøområdet. KL’s Klima- og Miljøudvalg byder som værter for topmødet op til politisk dialog, debat og vidensdeling. Deltagerne er kommunalpolitikere, folketingsordførere, kommunernes samarbejdspartnere og kommunale direktører og chefer på området.

Oversvømmelser, stigende temperaturer, iltsvind ved de danske kyster og arter der uddør. Eksemplerne er mange på, at vi står i både en klimakrise og en natur- og biodiversitetskrise. Samtidig er der mangel på arealer og plads til at løse alt det, vi gerne vil internationalt, nationalt og lokalt. I 2024 sætter KL’s Klima & Miljø Topmøde derfor fokus på de dilemmaer, udfordringer og muligheder, der følger af de to kriser. Hvad er kommunernes rolle og muligheder for at finde lokale løsninger, og hvornår kan man både fremme klima og natur? Og hvad kan kommunerne i samspil med staten, erhvervslivet og civilsamfundet? For ingen kan løse den dobbelte krise alene, og hverken klima- eller naturkrisen kan løses isoleret.

Til Klima & Miljø Topmøde 2024 inviterer KL derfor kommuner, erhvervsliv, civilsamfund, Folketinget og staten til en fælles drøftelse af den klima- og naturkrise, vi står over for – og hvad vi i fællesskab kan gøre.

Læs mere og tilmeld dig her

Sted
København
Dato
Kursusdato