Ny guide: Byplanlægning – Et produkt af tiden

Ny guide: Byplanlægning – Et produkt af tiden

Fra gadegennembrud og planbebyggelse til byfornyelse og turisme som strategi

Byplanlægning – et produkt af tiden er en ny guide til udvalgte eksempler på byplanlægning i Danmark fra 1945 til 2010.
Guiden er et uundværligt redskab for alle med interesse for dansk byplanlægning og er tænkt som inspiration til diskussion af planparadigmer, idealer og nutidens planer samt til studieture og yderligere læsning.
Selve Byplanguiden indeholder i alt 27 eksempler på både vellykket og mindre vellykket planlægning fra hele landet. Eksemplerne er inddelt i fire perioder og er, ved hjælp af en tidslinje, sat i relation til andre tidstypiske forhold. Beskrivelserne er naturligvis præget af den tid, vi lever i, og de spørgsmål, der optager os i 2010. Hvert eksempel er rigt illustreret med kort, modeller og fotos. Det indledende kapitel giver et overblik over den danske planhistorie i efterkrigstiden, og det afsluttende kapitel indeholder en perspektivering. En omfattende litteraturliste, både generelt og om de enkelte eksempler, giver mulighed for yderligere fordybelse.

Byplanlægning – et produkt af tiden er udgivet af Dansk Byplanlaboratorium og Geografforlaget med støtte fra Realdania. Bogen udkommer både på dansk og engelsk. Forfatterne er Ane Rottbøll Jørgensen, Andreas Hvidt, Ellen Højgaard Jensen og Marie Horskær Partoft.
Arbejdet har desuden været fulgt af et advisory board, der har bidraget med input til de overordnede linjer og stået til rådighed for gennemlæsning af de enkelte eksempler.
Bogen kan fås i en dansk eller i en engelsk udgave. Bestil bogen på Geografforlaget

Undervisningsmateriale: Blikke på byen I tilknytning Byplanguiden er der udviklet et undervisningsmateriale, der viser, hvordan man kan se på byplanlægningen med forskellige faglige briller. Det består af en række metodesheets og cases, og målgruppen er primært gymnasieelever og universitetsstuderende på de første år. Undervisningsmaterialet kan findes her på Byplanlaboratoriets hjemmeside