Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale

Vil du lære mere?

Er du underviser, studerende eller en praktiker, der aldrig bliver færdig med at lære? Så kan du finde inspiration i nedenstående publikationer. Byplanlaboratoriet har udgivet materialet for at skabe en platform for undervisning og læring i gymnasiet og på universitetet. Men materialet henvender sig som sagt også til praktikere, der gerne vil opfriske deres kundskaber eller prøve nye metoder af. Byplanhåndbogen og metodesheets kan downloades gratis, mens Byplanguiden skal bestilles genne GO-forlaget. Du er også velkommen til at kontakte os for at træffe en aftale om et foredrag eller et debatoplæg om byplanlægning.

 

Metodesheets

metedesheets_vifte_skygger_152x152.png

Byplanlaboratoriet har sammen med to gymnasielærere, universiteter og praktikere udviklet en række metodesheets til brug i undervisningen på de gymnasiale uddannelser og de første år på de videregående uddannelser. Materialet kan inspirere til at se byen med forskellige metodiske briller. Hver folder indeholder øvelser og redskaber til systematisk feltarbejde, så man selv kan gå på opdagelse og lære byen og dens landskab og miljøer at kende via forskellige metoder. Det er vores håb, at de giver de studerende lyst til at arbejde med byplanlægning i praksis. Folderne kan naturligvis også inspirere praktikere og bruges i borgerinddragelse. Udviklingen af materialet er støttet af Realdania og Undervisningsministeriet.

Download metodesheets

 

Den Grænseløse By

Det bliver sværere og sværere at skelne mellem by og land: Det åbne land i de bynære områder bliver mindre knyttet til egentlig landbrugsproduktion, og indgår i stedet i byregionen som et attraktivt bosted med byens jobmuligheder inden for pendlingsafstand. Hvad betyder det for planlægningen? Bogen henvender sig til praktikere inden for byplanlægning og til studerende med interesse for området. Bogen er udgivet af Center for Strategisk Byforskning og Dansk Byplanlaboratorium.

Download bogen

 

Byplanguide

Med udgangspunkt i eksisterende fysiske planer beretter Byplanguiden om dansk planlægning i efterkrigstiden. Guiden fokuserer på arbejdet med byplanlægning på ”bar mark”, nye byområder, med omdannelse og renovering af eksisterende områder. Byplanguiden er ikke en kanon. Ved at inddrage både gode og dårlige eksempler på byplanlægning fra hele landet viser den, hvilke planlægningsparadigmer der har præget udviklingen af land og by i Danmark siden 1945. Byplanguiden giver borgere, turister, fagligt interesserede, politikere, planlæggere og studerende inspiration til byplanlægningsudflugter i Danmark.

Du kan bladre i bogen her

Bestil Byplanguiden her via Geoforlaget Also available in English

 

Byplanhåndbogen

Kommuneplaner og lokalplaner har de fleste hørt om. Men hvordan hænger de sammen med forvaltningsloven og miljøvurderingsloven og 20-25 andre? Denne bog giver en kortfattet oversigt over plansystemet og definitioner og forklaringer af omkring 1100 ord og begreber, der bruges i planlægningen af vore byer og landområder, med henvisninger til vejledninger og lovparagraffer, så man nemt og hurtigt kan finde frem til de bestemmelser, der er brug for i den konkrete situation. En helt uundværlig håndbog for alle, der beskæftiger sig med planlægning og projektering.

Pris: 250 kr. + forsendelse
For tilskudsgivere til Byplanlaboratoriet: 200 kr + forsendelse ​

Bestil Byplanhåndbogen

Hent PDF-udgave opdateret august 2018