Københavns Kommune nomineret til Byplanprisen 2023

Københavns Kommune nomineret til Byplanprisen 2023

Video: Jonas Petri, Arkitektforeningen

Det store Sydhavnsløft

Københavns Kommune er indstillet med Det Store Sydhavnsløft, herunder Områdefornyelse Sydhavn og dertil hørende projekter som klima- og byrumsprojekt Karens Minde Aksen. Eksemplet med at åbne Karens Minde Aksen op for bydelen, etablere klimasikring og regnvandsafledning, få skabt sammenhængende byrum omkring bibliotek og kulturhus og samtidig gøre bydelen mere attraktiv, skabe tryghed og invitere byens mange borgere ind er et klassisk og stærkt greb i områdefornyelserne som koncept.

Projektet nomineres for det store strategiske træk omkring Det Store Sydhavnsløft, sammentænkningen med Københavns klimasikringsstrategi og skybrudsplaner, koordineringen af de mange projekter, den enorme borgerinddragelse samt den høje arkitektoniske kvalitet af de mange projekter, der knytter sig til Sydhavnen.

Områdefornyelsen Sydhavnen viser mesterligt, hvordan samarbejde på tværs af fagområder lykkedes med at tænke skolegård, handelsliv, metroforpladser, bynatur og klimasikring ind i en sammenhæng kombineret med at involvere den mangfoldighed af mennesker, der bor og bruger kvarteret.                

Tilbage til de nominerede 2023