Bæredygtig planlægger 2023

Bæredygtig Planlægger 2023

Bæredygtig planlægger 2023

Kurset afholdes den 9. november og 29.-30. november 2023.

Behovet for viden og ønsket om at kunne stille flere krav til bæredygtighed i planlægningen bliver større og større. Det gælder både på miljømæssige, sociale og økonomiske parametre – og i stigende grad på de klimamæssige parametre. Bæredygtighed i planlægningen beror langt hen ad vejen på frivillige aftaler indgået mellem byggeriets parter: Forvaltning, fagprofessionelle myndigheder, bygherrer, investorer og ejendomsudviklere. Planlæggeren befinder sig i et krydsfelt mellem politik, praktik og en bæredygtighedsdagsorden, der udvikler sig med rivende hastighed. Der er behov for både viden, netværk og sparring på feltet.

På kurset får du:

  • Opdateret planfaglig viden om bæredygtige tiltag og klima.
  • Overblik over relevant og anvendelig jura i det samlede lovkompleks omkring planlægningen.  
  • Værktøjer til at arbejde med og gå i dialog om bæredygtighed i en tværfaglig, politisk hverdag i din kommune.  

Målgruppe:
Kurset henvender sig både til kommunale og private planlæggere, der arbejder med planlægning – f.eks. kommuneplaner og lokalplaner, bæredygtighedsdagsordenen generelt - og måske med et særligt fokus på klima.

Kursusprogram:
Forløbet består af 3 kursusdage. Den første kursusgang er en enkelt dag, mens anden og tredje kursusgang afvikles over to dage med overnatning.
Undervisningsformen veksler mellem videns- og metodeoplæg, øvelser, inspiration fra praksis samt fokus på refleksion, både individuelt og i netværk.
Programmet er inddelt i tre overordnede temaer, som i videst muligt omfang foldes ud på hver deres kursusdag. Hver dag har tilknyttet en hovedunderviser, men krydres i øvrigt af forskellige oplæg, workshops osv. i løbet af dagen. Det detaljerede program vil løbende blive opdateret her på siden.

1. kursusgang: 9. november 2023, Aarhus.
TEMA: Klima og bæredygtighed i planlægningen.

  • Hvad virker og hvorfor skal man vælge det ene frem for det andet? - Bred indføring i begreber, metoder, plantyper osv. Dagens hovedfokus er en jagt på de dokumenterede, mest bæredygtige tiltag i planlægningen.


2. & 3. kursusgang: 29.-30. november 2023, Kolding (OBS. overnatning er inkluderet i prisen).
TEMA, dag 1: Jura og aftaler

  • Vi leder efter hjemmel i et bredere lovkompleks, for at implementere de mest bæredygtige elementer i forskellige typer af planer.

TEMA, dag 2: Dialog og frivillige aftaler

  • Hverdagen som planlægger og dialogen med kollegaer, politikere og bygherrer er vejen til bæredygtighed, når lovene ikke kan følge med – vi kredser om bæredygtig, fagprofessionel adfærd og den gode dialog.   

Se programmet (PDF)

Kurset er udviklet i et samarbejde mellem Rådet for Bæredygtigt Byggeri og Dansk Byplanlaboratorium

For yderligere information, kontakt kursuslederne:
Kreils Ekelund, Rådet for Bæredygtigt Byggeri, 30 49 46 62 – kke@rfbb.dk
Pil Kleinschmidt, Dansk Byplanlaboratorium, 29 81 14 64 – pbk@byplanlab.dk

Sted
Jylland
Pris
22.000 / 16.500 kr. for tilskudsgivere hos Dansk Byplanlaboratorium og medlemmer hos Rådet for Bæredygtigt Byggeri. Prisen er inkl. alle udgifter til forplejning, hotel osv. Transport står deltageren selv for.
Kursusdato
-
Tilmeldingsfrist
3. november 2023 – tilmelding lukker, når holdet er fyldt op. Tilmeldingen er bindende fra 1. september.