Bæredygtig planlægger 2023

Bæredygtig Planlægger 2023

Bæredygtig planlægger 2023

OBS! Nye datoer!

Behovet for viden og ønsket om at kunne stille flere krav til bæredygtighed i planlægningen, bliver større og større. Både på miljømæssige, sociale og økonomiske parametre – og i dag, mere og mere på de klimamæssige parametre. Bæredygtighed i planlægningen, beror langt hen ad vejen på frivillige aftaler, indgået mellem byggeriets parter: forvaltning, fagprofessionelle myndigheder, bygherrer, investorer og ejendomsudviklere. Planlæggeren befinder sig i ét krydsfelt; mellem politik, praktik og den bæredygtighedsdagsorden, der udvikler sig med rivende hastighed. Der er behov for både viden, netværk og sparring på feltet.

På kurset får du:

  • Opdateret planfaglig viden om bæredygtige tiltag og klima.
  • Overblik over relevant og anvendelig jura i det samlede lovkompleks omkring planlægningen.  
  • Værktøjer til at arbejde med og gå i dialog om bæredygtighed i en tværfaglig, politisk hverdag i din kommune.  

Målgruppe:
Kurset henvender sig både til kommunale og private planlæggere, der arbejder med planlægning – f.eks. kommuneplaner og lokalplaner, bæredygtighedsdagsordenen generelt, og måske med et særligt fokus på klima.
 
Kursusprogram:
Forløbet består af 3 kursusdage. Den første kursusgang er en enkelt dag, mens anden og tredje kursusgang afvikles over to dage med overnatning. Undervisningsformen veksler mellem videns- og metodeoplæg, øvelser, inspiration fra praksis samt fokus på refleksion, både individuelt og i netværk.
Programmet er inddelt i tre overordnede temaer, som i videst muligt omfang, foldes ud på hver deres kursusdag. Hver dag har tilknyttet en hovedunderviser, men krydres i øvrigt af forskellige oplæg, workshops osv. i løbet af dagen. Det detaljerede program vil løbende blive opdateret her på siden.

1. kursusgang: 9. november 2023, Aarhus.
TEMA: Klima og bæredygtighed i planlægningen.

  • Hvad virker og hvorfor skal man vælge det ene frem for det andet? - Bred indføring i begreber, metoder, plantyper osv. Dagens hovedfokus er en jagt på de dokumenterede, mest bæredygtige tiltag i planlægningen.


2. & 3. kursusgang: 29.-30. november 2023, Kolding (OBS. overnatning er inkluderet i prisen).
TEMA, dag 1: Jura og aftaler

  • Vi leder efter hjemmel i et bredere lovkompleks, for at implementere de mest bæredygtige elementer i forskellige typer af planer.

TEMA, dag 2: Dialog og frivillige aftaler

  • Hverdagen som planlægger og dialogen med kollegaer, politikere og bygherrer er vejen til bæredygtighed, når lovene ikke kan følge med – vi kredser om bæredygtig, fagprofessionel adfærd og den gode dialog.   


Se programmet (PDF) (opdateret version med nye datoer er på vej)

Eksamen og kursusbevis  
Forløbet afsluttes med en mindre, skriftlig opgave. Opgaven bedømmes og der gives individuel feedback. Herefter modtager deltageren et kursusbevis.
Der bliver tid på kurset, til at komme godt i gang med opgaven. Forventet arbejdstid hjemme: ca. 5 timer. Nærmere forløb omkring eksamen tilrettelægges senere.
Kurset er udviklet i et samarbejde mellem Rådet for Bæredygtigt Byggeri og Dansk Byplanlaboratorium
For yderligere information, kontakt kursuslederne:

Kreils Ekelund, Rådet for Bæredygtigt Byggeri, 3049 4662 – kke@rfbb.dk
Anne Møller, Dansk Byplanlaboratorium, 30177278 – am@byplanlab.dk

Sted
Jylland og Sjælland
Pris
22.000 / 16.500 kr. for tilskudsgivere hos Dansk Byplanlaboratorium og medlemmer hos Rådet for Bæredygtigt Byggeri. Prisen er inkl. alle udgifter til forplejning, hotel osv. Transport står deltageren selv for.
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
9. oktober 2023 – tilmelding lukker, når holdet er fyldt op. Tilmeldingen er bindende fra 1. september.