Byen og Havet

Byen og Havet

Højvandssikring i Lemvig Havn udført af arkitektfirma Hasløv & Kjærsgaard. Foto: Lemvig Kommune​

Konference 7. marts 2019 på Frederiksberg

Vi sætter spot på havnebyer og deres planlægning. Boligpriserne i de nye havneområder stiger - men det gør vandet også. Klimaforandringer og havvandsstigninger forventes at få yderligere konsekvenser for de kystnære byer i fremtiden. Med erfaringer fra forskningen retter vi blikket mod både lokale og regionale løsningsforslag, diskuterer langsigtet såvel som midlertidig planlægning samt belyser de tilknyttede organisatoriske såvel som økonomiske udfordringer, der er knyttet hertil.  

Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem Dansk Byplanlaboratorium og Center for Strategisk Byforskning ved Aalborg Universitet, Arkitektskolen Aarhus og Københavns Universitet. Konferencen er den niende i rækken af konferencer under overskriften Byforskning uden grænser, hvor forskere fra Center for Strategisk Byforskning formidler deres resultater til fagets praktikere, og hvor praktikerne har mulighed for at kvalificere forskernes arbejde. 

Oplægsholdernes præsentationer

 

Sted
Frederiksberg
Pris
925
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
1. februar 2019