Kollektiv trafik og byplanlægning: Muligheder og potentialer

Trafikknudepunkt på Flintholm Station

Kollektiv trafik og byplanlægning: Muligheder og potentialer

En række gratis webinarer udbydes som et samarbejde mellem Dansk Byplanlaboratorium og Kollektiv trafikforum 

Befolkningstilvækst og byfortætning har skabt øget trængsel særligt i de største byer. En udvikling som mange af de senere års store trafikprojekter har haft til mål at håndtere, bl.a. ved at skabe sammenhæng mellem kollektiv trafik og byudvikling.

Men sammenhængen og synergierne mellem en god kollektiv trafik på den ene side og stærke og levende by- og lokalområder på den anden side er ikke kun forbeholdt de største byer.

Der er også et behov og et potentiale i andre byer med befolkningsvækst, i forstæderne og på landet.

Dansk Byplanlaboratorium og Kollektiv Trafik Forum er enige om, at der er brug for en tværgående planlægning, der kan styrke sammenhængen mellem byudvikling og infrastruktur og lægge spor ud for bæredygtig mobilitet for de kommende årtier.  De to gennemfører en webinarrække, der skal belyse mulighederne og potentialerne.

Hvert webinar i rækken ser nærmere på forskellige vinkler på
kollektiv trafik og byplanlægning:

No 1, 27. november:  Muligheder og potentialer

No 2, 1. december:    En del af kommunens liv og handel

No 3, 10. december:  Hvad er Transit Orienteret Byudvikling (TOB), og hvordan føres det ud i livet ?

No 4, 14. december: Fremtidens knudepunkter i Nordjyllands Trafikselskab

No 5, 21 januar 2021: Nye transportteknologier og strategier for en bilfri by        

Se oversigt over alle fem webinarer om kollektiv trafik og byplanlægning

Læs mere og tilmeld dig 

Sted
Online webinar
Pris
Gratis
Kursusdato