Marie Stender (Næstformand)

Marie Stender (Næstformand)

Marie Stender (Næstformand)

Seniorforsker, 
BUILD, AAU København

Valgt af repræsentantskabet
2017-2021

Født 1978

Uddannet:
Antropolog fra KU, Ph.d. fra AAU.

Baggrund:
Ph.d-stipendiat ved Statens Byggeforskningsinstitut og KunstakademietsDesignskole, 2010-2014
Visiting scholar på Hong Kong Polytechnic University, School of Design, 2013
Projektleder i Hausenberg Rådgivnings- og analysefirma, 2006-2010
Projektmedarbejder i Dansk Byplanlaboratorium, 2005-2006

Forskningsområde:
Forholdet mellem det sociale liv og byggede omgivelser, og hvordan mennesker præger og præges af de boligområder og byer, de lever i. Eksempelvis hvordan man skaber stedsidentitet i nye byområder, hvordan arkitekturen i boligbyggerier afspejler nye sociale normer. Eller hvordan de sociale dynamikker i udsatte boligområder påvirkes af de aktuelle fysiske omdannelser med nedrivninger mm.
Er desuden interesseret i hvordan globale strømninger og forandringer som f.eks. klima- og konjunkturforandringer opleves og håndteres lokalt gennem forandringer i den arkitektur og de rum, som omgiver os.
Har bl.a. udgivet: Fra ghetto til blandet by, Velkommen hjem og Et lille hus i byen.

Mit yndlingssted:
Det må være Hong Kong, fordi det er så ultraurban en menneskemyretue, men alligevel med vild natur inden for rækkevidde. Et globaliseringsknudepunkt, men samtidig med superlokale baggyder, hvor nudelbiksen er en forlængelse af dagligstuen. Ellers er det den falsterske østkyst, når Sankt Hans bålene kan ses hele vejen til Gedser.

 

Se hele bestyrelsen

 

Jes Møller (Formand)

Konsulent i byudvikling og bestyrelsesarbejde

Valgt af repræsentantskabet
2017 - 2021

Marie Stender (Næstformand)

Seniorforsker, 
BUILD, AAU København

Valgt af repræsentantskabet
2017-2021

Alexandra Vindfeld Hansen

Projektchef, Head of sLAB
SLA

Valgt af repræsentantskabet
2018 - 2022.

Bettina Hedeby Madsen

Direktør for Teknik og Miljø,
Hjørring Kommune

Født 197X

Valgt af repræsentantskabet i
2018 - 2022

Hans-Bo Hyldig

Direktør,
FB gruppen

Valgt af repræsentantskabet
2017 - 2021.

Karoline Amalie Steen

Kontorchef

Kommunernes Landsforening
Udpeget af KL i 2021 - 2025.

Karsten Biering Nielsen

Vicedirektør, Miljø og Teknik
Københavns Kommune

Udpeget af Københavns Kommune
2019 - 2023

Lisbet Wolters

Stadsarkitekt, Vejle Kommune

Født 1968

Valgt af repræsentantskabet
2018 - 2022.

Lise Aaen Kobberholm

Vicedirektør,
Trafik, Bygge og Boligstyrelsen

Udpeget af Boligministeriet
2020 - 2024

Mats Olsson

Arkitekt, Uafhængig rådgiver
Urban Development Strategies.

Valgt af bestyrelsen
2018 - 2022

Tommy Tvedergaard Madsen

Specialkonsulent,
Region Nordjylland

Udpeget af Danske Regioner
2019 - 2023