Karsten Biering Nielsen

Portræt af Karsten Biering Nielsen

Karsten Biering Nielsen

Vicedirektør, Miljø og Teknik
Københavns Kommune

Udpeget af Københavns Kommune
2023 - 2027

Født 1968

Uddannet:
Cand cecon fra SDU og KU, 1996

Ansvarsområder:
Har som chef for afdelingen
PARC - Planlægning, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion ansvar for lokalplanlægning, almene boliger, drift og udvikling af affaldsområdet, analyse- og data, håndtering og genanvendelse af forurenet jord (KMC) samt Klimaplan 2025.

Baggrund:

  • Diplomat i Udenrigsministeriet med udeposter i Prag og Beijing, 1996-2009
  • Kontorchef i Miljøstyrelsen med ansvar for Erhverv, 2009-2012
  • Vicedirektør/udviklingsdirektør i NaturErhvervstyrelsen, 2012-2014
  • Diplomat ved EU-delegationen i Tel Aviv, 2015-2017

Yndlingssted:
På vandet for sejl

 

Se hele bestyrelsen

 

Lisbet Wolters (Formand)

Stadsarkitekt og Klimachef i Vejle Kommune

Valgt af repræsentantskabet i 2018
Næstformand fra 2019-2022
Formand fra 2022 - 2026

Marie Stender (Næstformand)

Seniorforsker, 
BUILD, AAU København

Valgt af repræsentantskabet
2017-2025

Alexandra Vindfeld Hansen

Projektchef, Head of sLAB
SLA

Valgt af repræsentantskabet
2018 - 2026

Anna Esbjørn

Programchef, Fremtidens byer
CONCITO - Danmarks grønne tænketank

Valgt af repræsentantskabet
2022 -2026

 

Bettina Hedeby Madsen

Direktør for Teknik og Miljø,
Hjørring Kommune

Valgt af repræsentantskabet i
2018 - 2026

Hans-Bo Hyldig

Direktør,
FB gruppen

Valgt af repræsentantskabet
2017 - 2025

Karoline Amalie Steen

Kontorchef,
Kommunernes Landsforening

Udpeget af KL i 2021 - 2025.

Karsten Biering Nielsen

Vicedirektør, Miljø og Teknik
Københavns Kommune

Udpeget af Københavns Kommune
2023 - 2027

Rasmus Cassøe

Partner og byplanlægger i byplantegnestuen Grandville.

Valgt af bestyrelsen 2022-2026

Tommy Tvedergaard Madsen

Specialkonsulent,
Region Nordjylland

Udpeget af Danske Regioner
2023 - 2027