Alexandra Vindfeld Hansen

Portræt af Alexandra Vindfeld Hansen

Alexandra Vindfeld Hansen

Projektchef, Head of sLAB
SLA

Valgt af repræsentantskabet
2018 - 2022.

Født 1976

Uddannelse:
Landskabsarkiekt MDL, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 2004

Baggrund:
Alexandra er leder for SLA’s forsknings- og udviklingsafdeling sLAB, hvor hun driver design- og udviklingsprocesser med udgangspunkt i SLAs naturbaserede tænkning og designtilgang. Alexandra har siden 2006 været en del af SLA med et virke indenfor naturbaseret byudvikling med fokus på klimatilpasning, bynatur, biodiversitet og kredsløbsdesign. Værdier og prioriteringer, der også bringes ind i hendes bestyrelsesarbejde.

Alexandra har assisteret Stig L. Andersson i hans professorat på Københavns Universitet, med undervisning på Institut for Landskabsarkitektur og Planlægning, og driver SLAs forskningsprogrammer og kombinerer således gennem sin fortsatte tilknytning til forskningsverdenen en stor praktisk erfaring med at skabe attraktive, grønne og klimatilpassede byområder, landskaber og byrum med den seneste forskning indenfor bynatur og økosystemdesign.

Alexandra er desuden certificeret DGNB-konsulent indenfor byområder, medlem af Danske Arkitektvirksomheders Bæredygtighedsudvalg og en del af Københavns Universitets censorkorps.

Yndlingssteder:
Jeg er knyttet til den Bornholmske klippekyst, Vesterhavets naturkræfter, lyset på Odderne og særligt naturfølelsen i skove – og har altid naturens processer, værdier og orden som afsæt.

 

Se hele bestyrelsen

Jes Møller (Formand)

Konsulent i byudvikling og bestyrelsesarbejde

Valgt af repræsentantskabet
2017 - 2021

Marie Stender (Næstformand)

Seniorforsker, 
BUILD, AAU København

Valgt af repræsentantskabet
2017-2021

Alexandra Vindfeld Hansen

Projektchef, Head of sLAB
SLA

Valgt af repræsentantskabet
2018 - 2022.

Bettina Hedeby Madsen

Direktør for Teknik og Miljø,
Hjørring Kommune

Født 197X

Valgt af repræsentantskabet i
2018 - 2022

Hans-Bo Hyldig

Direktør,
FB gruppen

Valgt af repræsentantskabet
2017 - 2021.

Karoline Amalie Steen

Kontorchef

Kommunernes Landsforening
Udpeget af KL i 2021 - 2025.

Karsten Biering Nielsen

Vicedirektør, Miljø og Teknik
Københavns Kommune

Udpeget af Københavns Kommune
2019 - 2023

Lisbet Wolters

Stadsarkitekt, Vejle Kommune

Født 1968

Valgt af repræsentantskabet
2018 - 2022.

Lise Aaen Kobberholm

Vicedirektør,
Trafik, Bygge og Boligstyrelsen

Udpeget af Boligministeriet
2020 - 2024

Mats Olsson

Arkitekt, Uafhængig rådgiver
Urban Development Strategies.

Valgt af bestyrelsen
2018 - 2022

Tommy Tvedergaard Madsen

Specialkonsulent,
Region Nordjylland

Udpeget af Danske Regioner
2019 - 2023