Alexandra Vindfeld Hansen

Portræt af Alexandra Vindfeld Hansen

Alexandra Vindfeld Hansen

Projektchef, Head of sLAB
SLA

Valgt af repræsentantskabet
2018 - 2026

Født 1976

Uddannelse:
Landskabsarkiekt MDL, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 2004

Baggrund:
Alexandra er leder for SLA’s forsknings- og udviklingsafdeling sLAB, hvor hun driver design- og udviklingsprocesser med udgangspunkt i SLAs naturbaserede tænkning og designtilgang. Alexandra har siden 2006 været en del af SLA med et virke indenfor naturbaseret byudvikling med fokus på klimatilpasning, bynatur, biodiversitet og kredsløbsdesign. Værdier og prioriteringer, der også bringes ind i hendes bestyrelsesarbejde.

Alexandra har assisteret Stig L. Andersson i hans professorat på Københavns Universitet, med undervisning på Institut for Landskabsarkitektur og Planlægning, og driver SLAs forskningsprogrammer og kombinerer således gennem sin fortsatte tilknytning til forskningsverdenen en stor praktisk erfaring med at skabe attraktive, grønne og klimatilpassede byområder, landskaber og byrum med den seneste forskning indenfor bynatur og økosystemdesign.

Alexandra er desuden certificeret DGNB-konsulent indenfor byområder, medlem af Danske Arkitektvirksomheders Bæredygtighedsudvalg og en del af Københavns Universitets censorkorps.

Yndlingssteder:
Jeg er knyttet til den Bornholmske klippekyst, Vesterhavets naturkræfter, lyset på Odderne og særligt naturfølelsen i skove – og har altid naturens processer, værdier og orden som afsæt.

 

Se hele bestyrelsen

Lisbet Wolters (forperson)

Stadsarkitekt og Klimachef i Vejle Kommune

Valgt af repræsentantskabet i 2018
Næstforperson fra 2019-2022
Forperson fra 2022 - 2026

Marie Stender (næstforperson)

Seniorforsker, 
BUILD, AAU København

Valgt af repræsentantskabet
2017-2025

Alexandra Vindfeld Hansen

Projektchef, Head of sLAB
SLA

Valgt af repræsentantskabet
2018 - 2026

Anna Esbjørn

Programchef, Fremtidens byer
CONCITO - Danmarks grønne tænketank

Valgt af repræsentantskabet
2022 -2026

 

Bettina Hedeby Madsen

Direktør for Teknik og Miljø,
Hjørring Kommune

Valgt af repræsentantskabet i
2018 - 2026

Hans-Bo Hyldig

Direktør,
FB gruppen

Valgt af repræsentantskabet
2017 - 2025

Karsten Biering Nielsen (næstforperson)

Vicedirektør, Miljø og Teknik
Københavns Kommune

Udpeget af Københavns Kommune
2023 - 2027

Rasmus Cassøe

Partner og byplanlægger i byplantegnestuen Grandville.

Valgt af bestyrelsen 2022-2026

Tommy Tvedergaard Madsen

Specialkonsulent,
Region Nordjylland

Udpeget af Danske Regioner
2023 - 2027