11. Bydele og boligpolitik i Roskilde

11. Bydele og boligpolitik i Roskilde

Bustur arrangeret i samarbejde med Roskilde Kommune 

Foto: Roskilde Folkehøjskole. Ossip

Social bæredygtighed præger Roskilde Kommunes boligpolitik, der sætter ambitiøse mål om, at udsatte områder skal styrkes, nye områder skal i udvikles i social balance og stærke boligområder skal hjælpe med at løfte svære sociale udfordringer. Udflugten giver et indblik i, hvordan der er arbejdet med mangfoldige boligformer og kreative fællesskaber på Musicon. På det gamle skoleslagteri skal vi udforske, hvordan et midlertidigt kulturhus bliver til permanent mødested for beboerne i 200 nye boliger – og hvordan naboskabet understøttes med forskellige sociale som fysiske tiltag.

På udflugten oplever vi:  

  • Social mangfoldighed og anderledes boliger i Musicon-området – kultur, byliv og nye boformer. Læs mere om Musicon her
  • Rum for selvskabte sociale bylivsprojekter i den social-økonomiske virksomhed INSP. Her spiser vi også frokost. Læs mere om INSP her.
  • Det permanente folkemøde og bylivslaboratorium Byens Hus i Roskildes gamle rådhus. Læs mere om byens hus her.