Program

Program

Dyk ned i programmet for årets byplanmøde her

Hent det fulde program som PDF.

Torsdag den 6. oktober i AABENRAA (Arena Aabenraa)

09.00 Ankomst – kaffe og croissant

10.00 Åbning og velkomst
Ved formand for Dansk Byplanlaboratorium, Lisbet Wolters, samt moderator og journalist Nynne Bjerre Christensen.
 
10.15 Partnerskaber om grøn omstilling – hvilken rolle spiller den fysiske planlægning?
Keynote ved Connie Hedegaard, formand for den grønne tænketank CONCITO.
Sjældent har en sammenhængende landsplanlægning været vigtigere end nu, hvor den grønne omstilling skal fra fine mål til konkret handling. Samtidig med at kommunerne skal samtænke klimaplaner og fysiske planer, er der behov for en overordnet ramme i form af landsplanlægning, som kan skabe grobund for stærke partnerskaber mellem det offentlige, civilsamfundet og virksomhederne. Vi har travlt, og heldigvis har vi både redskaberne og den folkelige opbakning - men hvad er de konkrete næste skridt? 
 
10.35 Sammen om byudviklingen
Keynote ved Peter Frost-Møller, partner og byplanlægger i Grandville.
Fra transaktioner til partnerskaber: Hvordan organiserer vi os, når vi udvikler byer sammen? Hvad er de aktuelle tendenser, hvilke partnerskabsmodeller findes der, og hvordan skal vi bruge dem?

10.50 Pause

11.20 Partnerskaber om stedbundne kvaliteter
Jan Riber Jakobsen, borgmester i Aabenraa Kommune, i samtale med lektor i landskabsarkitektur og bydesign, Anne Tietjen, Københavns Universitet.
Hvad kræver det at skabe varige forandringer i byudviklingen? Hvordan inddrager vi bedst stedbundne kvaliteter og ressourcer i processen? Og hvad betyder denne inddragelse for lokal forankring og ejerskab?

11.40 Om at flytte sig i fællesskab
Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune, i samtale med lokal virksomhed.
Partnerskabet bag Project Zero har været i gang i en årrække og er nu trådt ind i en ny fase, hvor indsatsen intensiveres og samarbejdet styrkes. Hvad har kommunen og virksomhederne lært af partnerskabet? Hvordan sikrer man fremdrift i en omskiftelig verden? Hvordan ser partnerskabet ud fremadrettet?

12.00 Hvad kan du selv bidrage med?
Keynote ved Trine Plambech, leder af forretningsområdet Digital Grøn Omstilling ved Alexandra Instituttet.
Hvordan og med hvilke intentioner indgår du selv i et partnerskab? Er der tale om en transaktion af viden fra en part til en anden eller en fælles rejse mod et større mål? Hvad er det, der sker i os mennesker, når vi gør noget sammen – og hvordan kan vi spille hinanden bedre?

12.30 Frokost

14.00 Eftermiddagssessioner
Om bymidter, klima, mobilitet, bykvalitet, kystplanlægning og meget mere.

18.30-00.30 Aftenarrangement
På Skansen i Sønderborg. Byplanprisen overrækkes, middag og besøg af Satiregruppen MAGT, som sørger for musikalsk underholdning, kreative tekster og smukke harmonier med inspiration fra revyhistoriens skarpeste penne.


Fredag den 7. oktober i SØNDERBORG (Skansen)

8.30 Kaffe

09.00 Byudvikling i syd og nord
Keynote ved Stephan Kleinschmidt, 1. viceborgmester, byrådsmedlem og næstformand i økonomiudvalget (Slesvigsk Parti), Sønderborg Kommune, rådmand (Stadtrat), Stadt Flensburg.
Der er vidt forskellige plansystemer i Danmark og Tyskland. I Tyskland har man ikke været igennem en kommunalreform, og man har en del statslige programmer – blandt andet i form af Business Improvement Districts (BIDs). Hvilke muligheder giver det for at planlægge for bæredygtige byer i forpligtende partnerskaber?

09.20 Stillbilleder fra en grænseegn
Keynote med Carsten Porskrog Rasmussen, Overinspektør, dr.phil., Museum Sønderjylland
Før dagens udflugter vil du blive præsenteret for grænselandets bygningshistorie. Fra 1871 til 1920 var det nuværende Sønderjylland en del af det tyske kejserrige, og det sætter sit præg på den bygningsarv man kan finde i landsdelen fra perioden. Den tyske indflydelse på arkitekturen i denne periode har efterladt en arv, som er særegen i forhold til det øvrige land, men omvendt har tydelige paralleller på den anden side af den nuværende grænse.
 

10.30 14 udflugter i grænselandet
 
14.30/15.00 Byplanmødet afsluttes i Aabenraa, Flensburg og Sønderborg.

15.00/15.30 Tak for i år


Hent det fulde program som PDF.

Hent hovedprogram som PDF

Se tilmelding og frister