Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune

NOMINERET TIL BYPLANPRISEN 2019

Fremtidens Købstad - ambitiøs udviklingsplan med mange aktører

Byens masterplan

Aabenraa kommune nomineres for den langsigtede og tværfaglige plan for byen Aabenraa. Byen står overfor mange af de udfordringer, som andre provinsbyer også kender og giver en række gode og realistiske svar i ”Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa”. Planen blev vedtaget i 2014 og løber frem til 2035.

Gågade med 3 identiteter

I rigtig mange provinsbyer lider gågaden. I Aabenraa har man valgt at dele den op i 3 forskellige zoner med hver deres identitet. I syd har man gennem områdefornyelse styrket cafeer og restauranter og i centrum er der satset på butikker og høj puls.

I den nordlige del er der udpeget bydelsambassadører, og man er i gang med at forvandle gaden fra en handelsgade til en oplevelses- og opholdsgade. Nogle af butikkerne omdannes til boliger og andre kommer til at huse kunsthåndværkere, små cafeer og mindre butiksfællesskaber. Facaderne istandsættes og der etableres siddemøbler mv. i gaderummet. Et nyttigt redskab har været en gademanual.

Campus med forbindelse til byen

For at tiltrække unge mennesker er der skabt et aktivt Campusområde med nye uddannelsesinstitutioner. En vigtig investering har været Arena Aabenraa, der forbindes til Campus med et nyt stiforløb. Der er også etableret en park og campus er blevet forbundet med bymidten via en attraktiv grøn forbindelse, som de unge bruger dagligt.

Ny strandpromenade

Der er allerede nu anlagt en ny strandpromenade med fokus på oplevelser og aktiviteter. Det næste skridt er at føre Strandpromenaden helt ind til bymidten, så der opstår en naturlig forbindelse mellem bymidten, lystbådehavnen og stranden.

Juryen fremhæver planens faglige vingefang og fleksibilitet i kombination med det lange tidsperspektiv. Planen er vedtaget af et enigt byråd, der kan stå på mål for beslutningerne. Planen er nedbrudt i overskuelige etaper, og allerede nu kan man se flere bydele blomstre. Kommunen har sammen med erhvervs- og turismeaktører dannet en ”Byledelse”, som følger op på planen. At have udviklingsplanen har skabt stor troværdighed og giver løbende de involverede beboere og erhvervsdrivende et klart billede af, hvor Aabenraa er på vej hen.

Se de nominerede til Byplanprisen 2019