Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune

Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune

NOMINERET TIL BYPLANPRISEN 2019

Overbevisende løft af udsat boligområde - gentænkning af bystrukturen

Investeringer for milliarder

Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune nomineres for en gennemgribende omdannelse af Tornhøj/Kildeparken i Aalborg Øst. På forholdsvis kort tid er det lykkedes at skabe en positiv udvikling i et af Nordjyllands mest udsatte boligområder.

Nyt bydelscenter – kickstart forstaden

I et tæt samspil mellem kommune, boligorganisation, investorer og fonde er der etableret et nyt bydelscenter på tværs af en overordnet vejforbindelse ved Tornhøj. I bydelscenteret indgår det eksisterende bibliotek og kulturhus Trekanten, ny offentlig park og en ny lys stiforbindelse, der er udvidet og omdannet til bydelens nye sammenbindende hovedgade. Her gennemføres aktuelt test med førerløse lokalbusser, der kan forbinde bydelens mange boligområder og institutioner.

Blandede boligtyper og funktioner

Boligbebyggelsen Kildeparken fik vedtaget en helhedsplan i 2012 og er et eksempel på en bebyggelse, der har brudt isolationen. Første skridt i renoveringen blev taget med opførelsen af et sundheds- og kvartershus. Samtidig blev de mere end 1.000 boliger fra 70érne gennemgribende renoveret, så der blev skabt stor variation. Området fik et generelt arkitektonisk løft ved udvikling af nye rækkehuse og tagboliger og 6 private punkthuse som fortætning midt i de almene bebyggelser.

Variation og flow

Helhedsplanen og kickstart-projektet gentænker fuldstændig 70-er planen. De blinde vejsystemer er omlagt og trafikken bliver ført igennem kvarteret i stedet for udenom. Der er skabt nye klassiske boligveje og mulighed for fortovsparkering ved egen bolig i stedet for store øde parkeringspladser. Samtidig er de store græsplæner omdannet til et varieret landskab med søer vådområder.

Juryen fremhæver den klare fortælling og vision, innovationskraften, samarbejdet mellem aktørerne og den konsekvente kobling mellem investeringerne på tværs af parter og kommunale sektorer. Modellen kan tjene som inspiration for andre kommuner og boligorganisationer, der skal i gang med den svære opgave det er at vende en negativ spiral i udsatte boligområder.

Se de to andre nominerede og læs om Byplanprisen