Digital by

Den digitale by er en realitet. Allerede nu bruges de digitale redskaber i planlægningen – både til at få mere viden om, hvordan byer og landskaber rent faktisk bruges, og til at overvåge og styre f.eks. vand- og energiforbrug, trafik og serviceydelser. På denne side samler vi en række case, undersøgelser og ekspertinterviews fra ind- og udland. (I projektet: ”Sæt strøm på dit kvarter ” ser vi nærmere på, hvordan den digitale dialog kan forbedres på områdeniveau. Det projekt er er støttet af By, Bolig og Landdistriktsministeriet og Realdania. Du kan kende artiklerne på Strømlogoet) Har du forslag til relevante eksempler på den digitale by, er du velkommen til at skrive til os på webmaster@byplanlab.dk. Cases, undersøgelser, interviews

I Hamar inviterede kommunen det globale netværk indenfor i en kreativ omdannelsesproces af byens torv. En stor del af den internationale kommunikation foregik på en online platform. Det skabte nye skæve ideer, og man fik fat i nye målgrupper. Men lokal kritik og sparerunder medførte, at kun få af elementerne blev indlejret i det endelige projekt.

En digital crowdsourcing-kampagne skulle skaffe ideer og finansiering til fornyelse af bycenteret i byen Bristol på den amerikanske østkyst. De store investorer lader vente på sig, men den digitale platform har givet nyt liv til det lokale fællesskab og tiltrukket mindre investeringer. Engagementet og iværksættelysten blomstrer, og byen har bl.a. fået et mikrobryggeri, en dagligvarebutik og et thehus.

I dag har mere end halvdelen af landets kommuner en aktiv facebookside. Svendborg er en af dem. Facebooksiden startede i 2010 som en informationskanal, men har siden 2013 desuden fungeret som en ekstra kommunikationskanal for kommunen. Der har f.eks. været afholdt succesfulde digitale borgermøder om budgettet.

I Bristol har borgerne prøvet at tale med byinventaret. Ved at sende sms’er til postkasser, lygtepæle, skraldespande osv. har de delt deres minder og tanker om byens rum. Initiativet ”Hello Lamp Post” fokuserer på leg og er et bevist modstykke til de mange Smart City initiativer, der først og fremmest fokuserer på effektivisering.

I Liverpool har tre ildsjæle fået en idé, der skal give borgere og besøgende en grønnere og mere imødekommende by. To hævede vejbaner i et infrastrukturelt knudepunkt skal i stedet for en bekostelig nedrivning, forvandles til en svævende bypark for gående og cyklister.

Hvordan skaber man byrum, hvor der er plads til alle? Som en del af den kommunale områdefornyelse på Østerbro har Odense kommune ved hjælp af GPS-tracking kortlagt en gruppe udsatte borgeres færden i byen. Det har skaffet viden om, hvor kommunen kan placere mobile hellesteder for misbrugere.

Hvordan får vi borgere, erhvervsliv og foreninger til at tage medansvar og hjælpe med at finde løsninger på samfundsudfordringer som arbejdsløshed, sygdomsforebyggelse og ældreservice? Det har Egedal Kommune forsøgt at finde svar på ved hjælp af den digitale crowd sourcing platform TAG DEL Egedal.stroem_logo.gif

I studiebyen Boston bruger kommunen digitale medier til at skabe opbakning om byens klimaplan og få flere unge engageret i byens udvikling. I kampagnen Greenovate Boston benytter kommunen sig af mange forskellige dialogredskaber – både traditionelle møder og digitale medier. Sideløbende med kampagnen har kommunen udarbejdet en politik og handleplan for brugen af sociale medier, som har sikret den interne organisering og forankring af den digitale kampagne.

Kan computerspil nedbryde magtrelationer, tiltrække flere unge og udvikle det traditionelle borgermøde? Det mener de i Boston, hvor computerspillet Participatory Chinatown blev designet som del af Masterplanprocessen for Chinatown. Spillet vandt Games for Change Direct Impact Award

I Malmö har udviklingschef Christian Resebo igennem længere tid interesseret sig for, hvordan man kan bruge nye digitale værktøjer, til at inddrage en bredere og mere varieret skare og få dem i dialog om udviklingen af byen. I dag ved han, at det kræver benhård planlægning, markedsføring og et godt kendskab til sin målgruppe, at bruge digitale medier i inddragelsen.