Fra planlægger til byudvikler

Foto: Ellen Højgaard Jensen

Fra planlægger til byudvikler

Planlæggerrollen i transformation

Mere end halvdelen af jordens befolkning bor i byerne – og det tal er stadigt stigende. Byerne er magneter og smeltedigler for forskelligheder, udvikling, forbrug, økonomi og ikke mindst mennesker.

Byudviklingsprojekter i alle mulige afskygninger gror til stadighed frem i og omkring byerne; bymidteprojekter, bystrategier, helhedsplaner, Business Improvement Districts (BIDs), omdannelsesprojekter, fortætninger, developerdrevet byudvikling, områdefornyelser, sociale boligprojekter, transformation af ældre erhvervsområder, byens pladser og rum... Byudvikling findes i rigtig mange variationer

Fra planlægger til byudvikler er et kursus for projektledere i kommunerne, der arbejder med byudvikling. Omdrejningspunktet på kurset er din projektledelse og din måde at arbejde med de traditionelle projektlederværktøjer på. Du udvikler dine projektlederkompetencer og får værktøjer til at drive processerne i byudviklingen fremad, navigere i de økonomiske logikker, forstå magt, relationer og netværk samt inspiration til hvordan du konkret kan lede i netværk.

Undervisningsformen veksler mellem ny viden om teorier, metoder og værktøjer, erfaring og inspiration fra praksis, arbejde med egen og andre cases, netværkssparring og fælles refleksion.

Underviserne på forløbet vil være en blanding af forskere, rådgivere, politikere, kommunale chefer og andre projektledere, som arbejder med byudvikling. Kurset tilpasses deltagernes profiler. 

Igennem forløbet kommer deltagerne i dybden med temaer som:

  • Netværksledelse og mobilisering
  • Innovationsprocesser
  • Politik og faglighed
  • Byudvikling i den grønne omstilling - planer, byggeri og transformation
  • Økonomi og partnerskaber
  • Magt og relationer
  • Kommunikation og formidling

Læs mere om kurset Fra planlægger til byudvikler (pdf)

Datoer for Hold 7
7 kursusdage fordelt over 5 kursusgange i 2023 og 2024.
Kurset afvikles på forskellige lokationer i hele Danmark, med så gode placeringer ift. offentlig transport som muligt. To af kursusgangene er med overnatning.
Forplejning, materialer og overnatning er inkluderet i prisen.

2023: 25. maj // 30.-31. august // 2. november
2024:  17. – 18. januar // 14. marts

Lokationer er på vej.

Mere info følger.

Siden opdateres løbende - Kontaktperson: Anne Møller, am@byplanlab.dk, 33 17 72 78

Sted
TBA
Pris
30.100 kr. / 22.575 kr. for tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
1. april 2023. Vær opmærksom på, at tilmeldingen er bindende, og prisen ikke refunderes.