BLOXHUB Debates

BLOXHUB Debates

Ni nye holme til erhverv - en god idé eller fix idé?

Debatten arrangeres af BLOXHUB og Dansk Byplanlaboratorium

Kom med når vi, med afsæt i projekt Holmene, debatterer erhvervsudviklingen i hovedstadsområdet.

Hovedstadsområdet oplever disse år en markant urbanisering og den ser ud til at fortsætte, man regner med, at frem mod 2030 skal der være plads til 200.000 nye beboere i hovedstadsområdet. Men fremtidens hovedstadsområde skal også sikre plads til en lang række forskellige erhverv med hver deres krav til infrastruktur og placering i bystrukturen. Hovedstadsområdet er i international konkurrence med andre byregioner om arbejdskraft, virksomheder og vækst. Det er derfor vigtigt at have viden om fremtidens behov og udviklingstendenser relateret til erhvervsarealplanlægningen. Der arbejdes bl.a. regionalt og kommunalt med erhvervsudviklingsstrategier og med at finde lokaliseringsmuligheder til forskellige typer erhverv for at skabe vækst.

Det seneste markante udspil er visionen om ni nye holme til erhverv ved Avedøre Holme.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her

Sted
København
Kursusdato