Lisbet Wolters

Lisbet Wolters aug 2019

Lisbet Wolters

Stadsarkitekt, Vejle Kommune

Født 197X

Valgt af repræsentantskabet 2018.