Furesø Kommune og Bofællesskabet Mageløse

Furesø Kommune og Bofællesskabet Mageløse

NOMINERET TIL BYPLANPRISEN 2020

Bofællesskaber og bæredygtighed

Vellykket samarbejde med aktive beboergrupper

Furesø Kommune har kickstartet 15 nye bofællesskaber i de seneste år. Mageløse, der ligger i Sydlejren i den tidligere flyvestation Værløse, er et af dem. 

Sydlejren er præget af mindre udstykninger af tæt-lav bebyggelse og fokus er på fællesskab og nærhed til natur i modsætning til de parcelhusområder med private haver, der præger de omkringliggende forstæder. I implementeringen af planen stiller Furesø Kommune krav om, at byggeriet svanemærkes eller opføres med udgangspunkt i tilsvarende standarder og at alle kommende beboere bidrager økonomisk til at ombygge en af de historiske hangarer på 2.400 m2 til et fælleshus. Da disse krav ikke kan indarbejdes i lokalplanen, indgår de i købsaftalen mellem Freja og køberne af de enkelte storparceller.Helhedsplanen sikrer områdets naturkvaliteter og unikke kulturhistorie med hangarer, officersskole, F26 shelters, rullearealer mv

Høj kvalitet

Nomineringen er begrundet i, at Furesø Kommune har formået at fastholde det høje ambitionsniveau gennem lokalplanprocesserne og byggesagsbehandlingen og at beboerne i bofællesskaberne bliver aktivt involveret. Kommunen afholdt således i efteråret 2016 en workshoprække med det formål at kvalificere interesserede borgere til at udvikle og etablere bofællesskaber på de arealer, kommunen råder over. 

Bofællesskabet har grebet bolden 

Beboerne i bofællesskabet Mageløse har bidraget aktivt. De har formidlet hvor bæredygtigt, spændende og udfordrende det er at omdanne et tidligere militæranlæg til et åbent område. De har taget ejerskab.  F.eks. har de opkøbt et gammelt kontroltårn, der skal været vartegn for Sydlejren og de har set muligheden for at genbruge vand fra områdets afværgeforanstaltning til deres eget jordvarmeanlæg. 

Gode arbejdsredskaber

Helhedsplan, designmanual og lokalplaner har været gode arbejdsredskaber. Især har planens analyse af området, og deraf følgende visioner været en god rettesnor i processen.
Juryen fremhæver kommunens fokus på nye boformer og opbygningen af fællesskaber og bæredygtighed i en ny bydel. Mange kommuner ønsker bofællesskaber, men er måske bekymrede for om de lukker sig om sig selv. Mageløse er et eksempel på det modsatte. Det skyldes kommunens åbne og inviterende tilgang og ildsjælenes store engagement.


Tilbage