Bæredygtighed i lokalplanlægningen og byggeriet

Kollage_bpnyt bæredygtig planlægning

Bæredygtighed i lokalplanlægningen og byggeriet

I Byplanlaboratoriet oplever vi et stort ønske om at kunne planlægge og dermed bygge, meget mere bæredygtigt. Det er et ønske fra både kommunernes, investorernes, bygherrernes og rådgivernes side. Og i sidste ende selvfølgelig fra borgernes og samfundets side.

For at opnå en større, reel bæredygtighed, er lokalplanen et helt centralt element. Det er her potentialerne findes og her barriererne opstår. Så hvad er vigtigt og hvordan kan vi skubbe til den politiske dagsorden, når det kommer til bæredygtighed i lokalplanlægningen.

Aktuelt har regeringen indgået en bred aftale om bæredygtigt byggeri som bl.a. indeholder et CO2-loft over byggeri og krav om LCA-beregninger (LivsCyklusAnalyse). Den politiske vilje er til stede.

Hvad skal der til?
Vi har bedt en række af vores gode samarbejdspartnere – alle med hver deres blik på byggeri og bæredygtighed – om at give et bud på, hvad der skal til for at fremme planlægning for bæredygtigt byggeri.

Læs hele artiklen i Byplan Nyt 1 2021