Erfaren programleder til byudvikling

Brænder du for at understøtte en helhedsorienteret og bæredygtig byudvikling? Er du en erfaren programleder, der kan skabe og bevare overblikket over flere komplekse projekter, mange aktører og politiske dagsordner? Så læs med her.

Gladsaxe Kommune er en ambitiøs kommune, der er optaget af at skabe en bæredygtig by, hvor det er godt både at bo og arbejde. Vi er optagede af, at nybyggeri og byudvikling skal give noget tilbage til byen og byens borgere. Som kommune står vi med en historisk stor anlægsportefølje, stor interesse fra private aktører, som gerne vil investere i at udvikle Gladsaxe.

Særligt i bydelen Bagsværd er der mange ting i gang på samme tid. Gladsaxe Kommune planlægger en ny skole, og der arbejdes med omdannelse af dele af Bagsværd Erhvervskvarter til blandet bolig og erhverv. Det hele skal foregå samtidig og med fokus på kommunens strategiske dagsordner om klimatilpasning, grøn omstilling, social balance og det gode byliv.

Vi søger derfor en programleder, der kan sikre, at de mange indsatser og større anlægsprojekter i bydelen bliver koordineret og tænkt ind i et samlet bystrategisk træk. Projekterne er i gang, men vi har behov for koordinering af aktiviteterne i Bagsværd.

Har du solid erfaring med programledelse og indsigt i at arbejde med bystrategisk udvikling? Kan du favne og navigere i et felt, hvor mange aktører og fagligheder er i spil uden at miste overblik og fremdrift? Trives du med en netværksorienteret arbejdsform? Så er du et godt bud på vores programleder for byudvikling i Bagsværd.

Der er tale om en nyoprettet stilling, og du vil få stor indflydelse på dine arbejdsopgaver. Organisatorisk vil du være placeret i By- og Miljøforvaltningen med reference til direktøren, men du vil operere på tværs af hele organisationen og med den samlede direktion som programstyregruppe.

Gladsaxe Kommune
Kontaktperson
Maj Green
Ansøgningsfrist
Herning Kommune
Ansøgningsfrist:
Hjørring Kommune
Ansøgningsfrist:
Frederikssund Kommune
Ansøgningsfrist: