2007

2007

Byplanprisen 2007

Silkeborg kommune løb med Byplanprisen i 2007
Torsdag aften den 4. oktober fik Borgmester Jens Erik Jørgensen fra Silkeborg kommune på sin bys vegne overrakt Byplanprisen i overværelse af 660 kommunalpolitikere og planlæggere.
Prisen blev overrakt på Det 57. Danske Byplanmøde, der holdes i Sønderborg.
Byplanprisen uddeles hvert år til en kommune, en region eller en organisation, som har gjort en særlig indsats for at fremme gode og smukke bymiljøer og landskaber. Prisen er indstiftet af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening. I år var der tre nominerede.

Ny bydel i gammel fabrik
Mange danske byer arbejder i disse år med omdannelse af udtjente og forladte industriområder. Der er tale om arealer, der ligger attraktivt og som kan fortælle byernes historie. Samtidig er der tale om arealer, som mange interesserer sig for. Silkeborg kommune har sammen med Henton ejendomme og Årstiderne Arkitekter vist, hvordan udviklingen kan styres.
Udviklingsorganisationen for Silkeborg Papirfabrik har formået at gennemføre en målrettet og kvalificeret planlægning for den gamle papirfabriks omdannelse. Byen har sammen med investorerne Jægersborg Invest, Henton ejendomme, Årstiderne Arkitekter A/S samt Århus Amt på bedste vis forstået at udnytte mulighederne i de gamle industriarealer.

Der er sket en omdannelse, som på en gang afspejler vores tid og levner plads til historien. Samtidig har man opnået en god blanding af virksomheder, kulturelle institutioner og boliger.
I den overordnede strukturplan er der fokus på arkitekttonisk kvalitet og realiserbare planløsninger.

Fælles mål
Det afgørende og nyskabende i processen og den anvendte metode er den effektive partnerskabsorganisering. Samarbejdet mellem kommune, investor og de involverede ingeniør- og arkitektfirmaer har været godt. Åbenhed og tillid har været nøgleord og det tætte samarbejde har betydet, at de faglige mål for bykvalitet er fastholdt i realiseringen af den spændende bydel. Der er skabt en fælles forståelse hos projektudviklere, planlæggere og de, der realiserer planen

Dommerkomiteen vil gerne fremhæve den gode organisering og den hurtige proces, som har ført til at unikt resultat. Dog må det konstateres, at sammenhængen til den eksisterende by stadig har væsentlige mangler primært på grund af nogle endnu uformidlede og store trafikanlæg.

Papirfabrikken har været så stor en succes, at der i dette efterår arbejdes med udvidelsesplaner. Disse planer har dog ikke været dommerkomiteen bekendt på nomineringstidspunktet.

Yderligere oplysninger
Se www.byplanlab.dk

Kontakt: Direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium, 26 15 72 81