2008

2008

Byplanprisen 2008

Byplanprisen uddeles hvert år til en kommune, et amt eller en organisation, som har gjort en særlig indsats for at fremme gode og smukke bymiljøer og landskaber. Byplanprisen uddeles til planlægning, som er udtryk for nytænkning, og som samtidig dyrker og videreudvikler landskabets og byens egenart og identitet. Prisen er indstiftet af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening.

PRESSEMEDDELELSE 3/10 2008
Albertslund kommune løb med Byplanprisen i 2008

Strategisk planlægning med en klar miljøprofil

Torsdag aften den 2. oktober fik Borgmester Finn Aaberg fra Albertslund kommune overrakt Byplanprisen i overværelse af 670 kommunalpolitikere og planlæggere. Prisen blev overrakt på Det 58. Danske Byplanmøde, der holdes i Helsingør. Byplanprisen uddeles hvert år til en kommune, en region eller en organisation, som har gjort en særlig indsats for at fremme gode og smukke bymiljøer og landskaber.
Prisen er indstiftet af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening.

Fra strategi til politik
Prisen går til Albertslund kommune for Albertslund Kommunes Plan- og Agendastrategi: Albertslundstrategien. Samtidig fremhæves den årlige Agenda 21 handlingsplan 2008/2009. I Albertslundstrategien arbejdes der med 10 emner. For hvert strategiemne er det fremhævet, hvilke grundsætninger og mærkesager, der er på spil og hvilke centrale styringsdokumenter, der har til opgave at omsætte strategierne til politik.
Det er et forbilledligt håndværk, der kommer til udtryk i Albertslundstrategien og Agenda 21 handlingsplanen. De to dokumenter vidner om evne til at fastholde et viljefast fokus og yde en lang, målrettet og solid indsats på såvel politiker- som på embedsmandssiden.

Omdannelse af den eksisterende by
Albertslund er en forstadskommune, der er i fuld gang med renovering af eksisterende boligområder. Erhvervsområderne er den næste store udfordring. Albertslundstrategien udmærker sig ved at betragte arkitektur, miljømæssig bæredygtighed og socialt liv helhedsorienteret. Det betyder, at høj arkitektonisk kvalitet, miljø- og energirigtige løsninger og rum for fællesskab skal gå hånd i hånd ved nybyggeri og renovering. Albertslund kommune satser på en bæredygtig omdannelse af den eksisterende by.

Det lange seje træk
Juryen lægger vægt på kommunens evne til at fastholde et fokus og yde en lang målrettet og solid indsats på såvel politiker- som på embedsmandssiden. Milepælene på kommunens miljøpolitiske vej går helt tilbage til 1992, hvor Albertslund Kommune indførte de første grønne regnskaber, og herefter står milepælene støt op gennem de efterfølgende to årtier. Albertslund kommune har forud for klimatopmødet i 2009 placeret sig i en strategisk position og har gjort klima og bæredygtighed til gennemgående fokusområder i den kommende kommune- og byplanlægning
Albertslundstrategien er endnu et afgørende skridt på denne vej.
Yderligere oplysninger:
Kontakt: Janus Enemark Nissen. Albertslund kommune 43 68 60 93
Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium, 26 15 72 81 eller Suzanne Eben Ditlevsen, Akademisk Arkitektforening 30