2010

2010

Dragør Kommune har fået Byplanprisen i 2010

Den 7. oktober fik Borgmester Allan Holst fra Dragør Kommune overrakt Byplanprisen.
Der var tre nominerede til årets pris: Vejle kommune for arkitekturpolitik i praksis, København og Frederiksberg kommuner for ”Nørrebroruten” og endelig Dragør kommune for en grøn-blå plan og klimatilpasning i kommuneplanen.

Prisen blev overrakt på Det Danske Byplanmøde, der holdes i Århus. Byplanprisen uddeles hvert år til en kommune, en region eller en organisation, som har gjort en særlig indsats for at fremme gode og smukke bymiljøer og landskaber. Prisen er indstiftet af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening.

Klimatilpasning på dagsordenen
Dragør kommune var hurtigt ude efter kommunalreformen og valgte at samtænke det åbne land og klimatilpasning allerede i planstrategi 2007. Den blev fulgt op af et temahæfte kaldet ”Grøn blå plan” i 2008, i 2009 kom klimastrategien og i maj 2010 blev kommuneplanen vedtaget med den grøn/blå plan indarbejdet.

Oversvømmelser som en attraktion og ressource
Hovedgrebet i den grønne/blå plan er at sammenbinde de attraktive landskaber i et net af rekreative grønne og blå kiler. De midlertidige oversvømmelser i kystlandskabet ses som en attraktion og en ressource. I stedet for at bygge diger alle vegne arbejdes der med et digekoncept, der mange steder giver plads til et kystforland med øget biodiversitet.
Forhøjning af de eksisterende diger og placering af nye diger vil i fremtiden skabe en inddeling af kommunen i områder med 3 forskellige beskyttelsesniveauer. Høj beskyttelse, hvor vandet holdes ude – de bynære landskaber, middel beskyttelse, hvor oversvømmelser oftere vil forekomme – skov og åbent land og endelig det havpåvirkede dynamiske kystlandskab.

En anden hovedtanke er at udnytte regnvandet som en positiv ressource, der tilfører landskabet kvalitet. Her arbejdes der med de grøfter, som hollænderne anlagde, da de opdyrkede Amager.

Pionerarbejde
Dragør en både en meget lille og en meget lavtliggende kommune. Derfor er det på en gang meget imponerende og meget indlysende, at netop Dragør har taget udfordringerne omkring det åbne land og klimaet på sig. Der er mange kommuner, der skal tage hul på det arbejde i år. Derfor er det værd at se på Dragør kommunes planer og metoder.

Yderligere oplysninger:
Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium, 26 15 72 81
Lena McNair, Akademisk Arkitektforening, 30 85 90 05