Byplanguide

Byplanguide

Dansk Byplanlaboratorium udgav i 2010 en byplanguide om dansk byplanlægning i efterkrigstiden samt en række metodeguides om aflæsning af bylandskabet i samarbejde med Roskilde Universitet, LIFE Københavns Universitet, gymnasieskolen og Dansk Arkitektur Center. Udgivelsen er støttet af Realdania. Der er tale om to forskellige publikationer, der støtter op om hinanden, men kan dog læses uafhængigt af hinanden.

 

ByplanguideForsideWeb.jpg

Byplanguiden: Byplanlægning - et produkt af tiden

Med udgangspunkt i eksisterende fysiske planer beretter Byplanguiden om dansk planlægning i efterkrigstiden. Guiden fokuserer på arbejdet med byplanlægning på ”bar mark”, nye byområder, med omdannelse og renovering af eksisterende områder. Byplanguiden er ikke en kanon. Ved at inddrage både gode og dårlige eksempler på byplanlægning fra hele landet viser den, hvilke planlægningsparadigmer der har præget udviklingen af land og by i Danmark siden 1945. Byplanguiden giver borgere, fagligt interesserede, turister, politikere, planlæggere og studerende inspiration til byplanlægningsudflugter i Danmark.

Du kan bladre i bogen her Bestil Byplanguiden her via Geoforlaget Byplanguiden har illustrative eksempler fra hele landet. Hvert eksempel i guiden er illustreret med plantegning, fotos og relevant kortmateriale. Udover de konkrete eksempler indeholder guiden en indledning, der giver kendskab til den danske planhistorie i efterkrigstiden samt en tidslinie. Byplanguiden afsluttes med en ordliste, hvor de væsentligste planfaglige udtryk er beskrevet kort. Igennem hele byplanguiden vil være links og henvisninger til, hvor man kan skaffe sig mere viden om de enkelte eksempler og til lignende planer andre steder i landet.

 

Se også: Metodesheets Byplanhåndbogen Tilbage til Undervisning