Session I: Planloven og demokratiet

Foto: Byplanlab

Session I: Planloven og demokratiet

Overtegnet

Debat og erfaringsudveksling.

Danmark er kendt for en lovgivning, der retsligt sikrer borgere og andre aktører adgang til at ytre sig i forhold til den fysiske planlægning. Men på trods af intentionerne i lovens formålsparagraf er der mange, der slet ikke føler sig hørt og inddraget. Det er ikke nok med de gængse høringer, annoncering i dagbladene og aftenmøder i de lokale forsamlingshuse og idrætshaller. Det har mange kommuner erkendt for længst. Rundt omkring i landet eksperimenteres der derfor på livet løs med nye plantyper og alternative inddragelsesmetoder.

På sessionen drøfter vi kommunernes brug af de planer, der ligger indenfor og udenfor planlovens planniveauer. Hvad er rammerne for demokratiet i forbindelse med de lovbundne og ikke lovbundne planer – og har vi brug for justering?

Når planer går galt og konflikterne spidser til, hører vi ofte begrebet NIMBY (Not In My Backyard). Det betyder, at borgerne ikke ønsker udvikling i deres egen baghave, men gerne andre steder. Spørgsmålet er, om det en myte eller en realitet? Hvad kan vi lære af de processer, der er gået godt og hvad kan erfaringer med de mange nye plantyper bruges til?

På sessionen får du mulighed for at dele gode og mindre gode erfaringer fra din egen dagligdag og baghave eller komme med bud på ændret lovgivning eller praksis.

Format:
Debat og erfaringsudveksling

Moderator: 
Ellen Højgaard Jensen, underviser og byudvikler 

Oplægsholdere:
Lektor Carsten Jahn Hansen. Leder af Center for Fysisk Planlægning, Aalborg Universitet.
Ph.d. Anne Tortzen. Leder af center for borgerdialog

 

Find tilmelding, pris og praktik

 

Ledige pladser: ingen