Session E: Planlægning for fremtidens mobilitet

Foto: Andreas Hvidt

Session E: Planlægning for fremtidens mobilitet

Overtegnet

Debat og vidensdeling.

Vi skal kunne bo og arbejde i hele Danmark og en forudsætning herfor er tilgængelig og attraktiv mobilitet. Et middel er at skabe bedre sammenhæng mellem den fysiske planlægning for by, land og infrastruktur. Med sessionen sætter vi fokus på byplanlægningens betydning for vores transportvalg og vores transportvalgs betydning for vores byer og bykvaliteten, og prøver at indkredse den demokratiske dimension i temaet og de potentielle løsninger.

Den klassiske kollektive trafik bliver svigtet af kunderne; frekvensen på mange buslinjer nedsættes og mange linjer nedlægges. Antallet af familier med to eller flere biler er steget med 38% siden 2011, men hver 4. husstand på landet har ikke bil. Fortællingen om biler som transportmidlet over dem alle er blevet endnu stærkere med elbilerne. Til gengæld er mange byer ved at sande til i biltrafik og trafikken på det overordnede vejnet stiger også. I nogle byer og i visse områder er trafikstøj blevet en endnu større plage, der påvirker levevilkår, sundhed og huspriser. Situationens alvor er med i regeringsgrundlaget fra 2022, der netop rummer en målsætning om ”at bekæmper støj og trængsel og gør den offentlige transport mere attraktiv.”

Med dette afsæt forsøger vi at inspirere til, hvordan planlægningen kan bruges proaktivt i arbejdet med grøn mobilitet, der rummer alle transportformer; gang, cykling, kollektiv transport og biler. Vi får bud på, hvordan vi kan koble kollektive tilbud, kommercielle tilbud og borger- og brugerdrevne initiativer.

Med sessionen får du

  • Bud på hvordan den fysiske planlægning kan styrke klimavenlig transport
  • Indsigt i vores transportadfærd og de greb og tilbud, der kan få os til at transportere os på nye måder
  • Debat om mobilitet og vores organisering af transportsektoren

Oplægsholdere

  • Seniorkonsulent Sofie Kirt Strandbygaard, NIRAS
  • Projektchef Lars Wiinblad, Passagerpulsen
  • Direktør Thomas Øster, Nordjyllands Trafikselskab

Tilrettelæggelse:
Specialkonsulent Tommy Tvedergaard Madsen, Region Nordjylland, medlem af bestyrelsen, Dansk Byplanlaboratorium i samarbejde med vicedirektør Michael Nørgaard, Dansk Byplanlaboratorium

 

Find tilmelding, pris og praktik

Ledige pladser: ingen