DØM - Den Østjyske Millionby

flyfoto over den østjyske millionby om natten

DØM - Den Østjyske Millionby

Undersøgelse af grundlaget for et fælles strukturbillede for Den Østjyske Millionby

Business Region Aarhus, Trekantområdet Danmark, Arkitektskolen Aarhus og Realdania er gået sammen om at udarbejde et oplæg til et fælles strukturbillede for Østjylland. I første omgang skal samarbejdet munde ud i en analyse, som kan vise potentialerne ved at skabe et fælles strukturbillede for Den Østjyske Millionby.

Den Østjyske Millionby omfatter i alt 19 kommuner. Tilsammen omkring 1,5 millioner indbyggere, 700.000 arbejdspladser og dækker et samlet areal på godt 11.500 km2. Området er i dag landets største samlede vækstområde, uden for hovedstadsområdet.

Analysearbejdet udføres af en faglig projektgruppe bestående af professor ved Arkitektskolen Aarhus Tom Nielsen, byplankonsulent Holger Bisgaard og arkitekt Boris Brorman Jensen. Projektet gennemføres i et samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium, som tilknyttes som sekretariat for projektet. Der tilknyttes et Advisory Board til analysearbejdet bestående af repræsentanter fra de to Business Regions, kommuner og udvalgte fagfolk. 

Projektet er medfinansieret af Realdania

Som en del af arbejdsgruppens kortlægning og analysearbejde, har projektets 19 kommuner i foråret 2019, været inviteret til 3 workshops om tre forskellige temaer: ’Mobilitet og infrastruktur’, ’Østjylland og de andre byregioner’ og ’Et bæredygtigt Østjylland’. De vigtigste drøftelser og pointer er samlet her.

Konference
På en konference i den 5. december 2019 vil resultaterne af analysen blive fremlagt.
Konferencen foregår kl. 10:00 – 13:30 På Munkebjerg hotel i Vejle.

Hent programmet her

Deltagelse er gratis, men pga. kapacitetsbegrænsninger, forbeholder vi os ret til at sortere i indkomne tilmeldinger, så politikere, ledere og nøglemedarbejdere i kommuner, regioner, ministerier, styrelser og erhvervsorganisationer opnår fortrinsret.

Her kan du tilmelde dig konferencen. Du vil modtage en bekræftelse, når din deltagelse er godkendt.

Frist for tilmelding til konferencen er d. 27. november 2019.

 

Læs også:

Projektbeskrivelsen Fakta om strukturbillede Østjylland

Download bogen Den Østjyske Millionby

Presseklip om projektet: 

Potentialet for Den Østjyske Millionby skal undersøges: Arkitekter skal kortlægge 'den østjyske millionby', fra building-supply.dk

Potentialet for Den Østjyske Millionby skal undersøges, fra byensejendom.dk


For yderligere information kontakt:

Programleder Anne Møller eller Direktør Ellen Højgaard Jensen