Maribo – klosterby under forandring

Maribo – klosterby under forandring

8

Bustur med byvandring arrangeret i samarbejde med Lolland Kommune

Maribo by er et vigtigt historisk og kulturelt omdrejningspunkt for Lolland. Byen er imidlertid udfordret af ændrede byroller og nye handelsmønstre. De konkrete spor er en bykerne, der mister funktion og sammenhæng.

Første skridt i retning af en målrettet omstilling af byen er et strategisk byrumsprogram og en områdefornyelse. På udflugten besøger vi Maribo Torv og Banegårdspladsen. Her udfolder vi tankerne bag byrumsprogrammet, der skal være med til at drive byens omstilling. Der arbejdes med at skabe nye byrum af høj kvalitet, øge funktionstætheden i bykernen og sikre den fysiske sammenhæng mellem bykerne og Naturpark Maribosøerne.

Vi oplever den unikke natur med en søvandring ved Maribosøerne.