Vordingborg bymidte – identitet og samarbejde

Vordingborg bymidte – identitet og samarbejde

14

Bustur med byvandring arrangeret i samarbejde med Vordingborg Kommune

Som mange mindre provinsbyer står Vordingborg over for en række udfordringer: Tilbagegang i detailhandlen, en død bymidte og et kedeligt image. Men Vordingborg Kommune vil med et byfornyelsesprogram udvikle livet i bymidten i et bredt samarbejde
med byens aktører.

Vi besøger Danmarks borgcenter, hvor vi hører om museets rolle i bysamarbejdet. Senere besøger vi Vordingborg bymidte, hvor vi diskuterer udviklingspotentialerne. Vi hører om
projekt De røde løbere, der vil etablere nye opholds- og aktivitetsrum og stiforbindelser mellem bymidten og de steder, hvor mange færdes i dagligdagen.

På udflugten møder vi desuden en række af byens samarbejdsparter, der hver for sig vil fortælle om deres arbejde for byen.