Hirtshals – for stor til sig selv

Hirtshals – for stor til sig selv

2

Bustur til Porten til Norden, en havn i fremgang og en bymidte i tilbagegang

Hirtshals er stærkt præget af landets første byplankonkurrence for en hel by, vundet af byplanfagets nestor Steen Eiler Rasmussen i 1919. Byen hurtigt blev ’for stor til sig selv’ og udviklede sig ikke som planen foreskrev. Men det infrastrukturelle DNA, som Eiler Rasmussen podede byen med, gennemsyrer stadig Hirtshals og er en motor, der paradoksalt både ud- og afvikler byen. Byens indbyggertal toppede i 1990erne med over 7000 indbyggere. I dag er det tal nu nede på 5800. Samtidigt er Hirtshals Hjørring Kommunes havneby og er som knudepunkt for logistik, transport- og erhverv i en rivende udvikling – med en 50 % stigning i skibsanløb indenfor en årrække. Med havnen, havet og den vide horisont har byen en helt særlig stemning og puls, som aktuelt er løftestang for et fantastisk udviklingspotentiale.

Tilmeld dig her

På udflugten oplever du

  • Østhavnen, hvor vi på en guidet bustur fornemmer erhvervshavnens skala, imens vi hører om havnens aktiviteter og betydning som vækstdriver – havnen håndterede i 2017 1,9 mio. tons gods og 2,4 mio. færgepassagerer.
  • Nordsøen Oceanarium og Forskerpark, der knytter an til byens relation til havet og fiskeriet. Vi hører om Naturmødet, Hjørring Kommunes naturfolkemøde, en strategisk satsning, der bidrager til fortællingen om Hirtshals med afsæt i byens DNA, nemlig i havet og naturen.

Hirtshals bymidte og den bynære havn, hvor vi på en byvandring går i Eiler Rasmussen fodspor. I bymidten oplever også den aktuelle områdefornyelsesindsats – bl.a. indsatserne i byens handelsgade og den bynære Vesthavn, som er under udvikling til en mere rekreativ havn.

Bustur arrangeret i samarbejde med Hjørring Kommune.