Vinden blæser og græsset gror

Vinden blæser og græsset gror

8

Bustur med fokus på lokal energiproduktion

Brønderslev og Hjørring Kommuner har med forudseende strategier sat gang i en grøn omstilling, hvor lokal energiproduktion skaber lokal vækst og udvikling. Med lederskab afsluttes de ofte modsatrettede interesser i planprocesserne, så der kan etableres anlæg, der skaber vedvarende energi – men også lokale arbejdspladser, indtægter og nye attraktioner. Vi besøger et biogasanlæg, en vindmøllepark og fremtidens varmeværk og taler om visioner, proces og lokal udvikling  mens vi kigger nærmere på anlæggene.

Overtegnet

På udflugten oplever du

  • vindmølleparken Høgsted Vindkraft I/S, med 5 Vestas vindmøller med en højde på 150 m. Navhøjde på 91,5 m og rotordiameter på 117 m. Årlig produktion på ca. 53.000 MWh, svarende til ca. 13.000 boligers årlige forbrug. Projektet blev igangsat i foråret 2017 efter en planproces uden væsentlige naboindsigelser og uden klage til Naturklagenævnet!
  • biogasanlægget Grøngas Vrå A/S, der er et med en produktion baseret på 300.000 t biomasse årligt, der omsættes til ca. 9 mio. kubikmeter biometan, der leveres til naturgasnettet og forsyner ca.  6.500 boliger.
  • Brønderslev Forsyning, der har etableret et energilandskab med henblik på oplevelser og læring. Vi hører nærmere om forsyningsvirksomhedens ambitiøse projekt om at udskifte naturgas med vedvarende energikilder i samspil med solenergi. Ved at kombinere en række teknologier er anlæggets energieffektivitet i verdensklasse.

Udflugten er arrangeret i samarbejde med Brønderslev og Hjørring Kommune.