Plandata så brugerne forstår dem

Plandata så brugerne forstår dem

COWI

Data er en potentiel guldgrube for politikere, planlæggere, borgere og bygherrer i en kommune. Men det kan være svært at finde vej i data og udnytte dette potentiale.

COWIs verdenshjørne er lavet som en plandata-sandkasse - kom og leg med og se hvordan vi bruger data til at give dig det overblik, du har brug for i forbindelse med udvikling af din kommune som f.eks. 

  • Byudviklingsapp'en der viser dig, hvor de nye projekter ligger
  • Prognosemodellen der fortæller dig, hvad nye boligområder betyder for befolkningsudviklingen
  • Kunstig intelligens og droneoptagelser til  kortlægning af cyklisters trafikmønstre 
  • Detailhandelsportalen der viser dig kundegrundlag for nye butikker
  • Uheldsportalen der viser dig de farlige steder i trafikken
  • Den digitale kulturarvsmasterplan med bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer
  • Den digitale kommuneplan som understøtter borgerinddragelsen i planprocessen
  • Projektstyringssystemet der skaber overblik over fremdrift og økonomi på jeres klimatiltag

Tilbage til programmet