Byplan Nyt 1, 2023

Leder: Fornyet respekt for planlægning ønskes
Af Michael Nørgaard, vicedirektør for Dansk Byplanlaboratorium

Nyt fra netværket

Hele landet har gavn af en velfungerende hovedstad
Af Louise Schack Elholm, minister for landdistrikter (V)

Transformation af erhvervsområder
Af Morten de Fine Olivarius, cand.polyt. i Sustainable Cities og Anja Meier Sandreid, cand.mag. i historie; projektledere, Dansk Byplanlaboratorium

Byplanprisen: Fem års visionære vindere

Stationsbyen version 2
Af seniorkonsulent Sofie Kirt Strandbygaard, NIRAS, mobilitetschef Anette Enemark, Movia og kommerciel chef Mette Berthelsen, Lokaltog

Købmanden som landsbyens omdrejningspunkt
Af lektor Lise Byskov Herslund og seniorrådgiver Hanne Wittorff Tanvig, Københavns Universitet

Tager du i sommerhus for at kigge på naboen? 
Af landskabsarkitekt Cand. Arch. Kim Katrine Bjørn Møller, LYTT Architecture og fagleder for Planafdelingen Kathrine Brix Mørk, Jammerbugt Kommune

Hvordan bidrager private udviklere til sammenhængskraften i omdannelsesområder?
Af chefkonsulent Anne Clementsen og specialkonsulent Karen Broberg, Center for Boligsocial Udvikling

Giv naturen prioritet!
Af formand Jon Pape, Park- og Naturforvalterne

12 konkrete indsatser skal accelerere den grønne omstilling i byggeriets værdikæde

Tak for tilslutningen!

Ny bog: Byen Danmark

Bedre mobilitet er bæredygtig udvikling
Af branchedirektør Karsten Lauritzen, DI Transport

23 bud på at indfri klimamålsætninger