Plan13

Dansk Byplanlaboratorium satte fokus på kommunernes planstrategier og kommuneplaner frem mod 2013.


rapportknap.pngPlanlægning er politik, 5 nye anbefalinger
”5 anbefalinger, når politiske mål skal omsættes til planstrategi og kommuneplan” er titlen på Plan09s afsluttende projekt. Anbefalingerne er udarbejdet af FormidlingsgruppeK13, og er en opfordring til at udvikle plankulturen med klarere målstyring, mere politik og færre ord.

 

 

Digital_Vaerktojskasse.jpg
Værktøj til PLAN13
Den digital værktøjskasse er udviklet til de kommunale planlæggere. Den kan bruges som tjekliste i forhold til arbejdet med planstrategi og kommuneplan eller efter behov og inspiration.

paavejmodplan13_knap.png
Fra vision til virkelighed
Plan 13 fokus på, hvordan visionsfyldte planstrategier og udviklingsplaner kan omsættes til virkelighed. Som et bidrag til dette bringer Dansk Byplanlaboratorium en artikelrække med nedslag i enkelte kommuner.


Plan09
Formålet med Plan 09 var at bidrage til kvalificering af det fremtidige plangrundlag i landets 98 kommuner. Sigtet var at skabe optimale rammer for udviklingen af livskvalitet gennem det bebyggede miljø til gavn for alle borgere i Danmark.
Gå til www.plan09.dk

 

Status på planstrategierne 2011
Se gennemgående temaer i kommunernes planstrategier 2011

JaNejMiniIkonjan2011.jpgDansk Byplanlaboratorium har produceret Danmarkskort, der viser, hvordan arbejdet med planstrategierne skred frem i 2010 og 2011.
Se resultatet fra januar 2011

 

 

Har du spørgsmål eller gode eksempler, du gerne vil have med På vej mod Plan13, er du til at skrive til os på db@byplanlab.dk

Plan09 - to år efter

Dansk Byplanlaboratorium har taget kontakt til en række kommuner for at få en status for de igangsatte Plan09 projekter:

Se også Plan09hjemmesiden.