Åben Land-udflugt 1: Vandets veje – klima- og vandprojekter mellem Bogense og Middelfart

Foto: Nordfyns Kommune

Åben Land-udflugt 1: Vandets veje – klima- og vandprojekter mellem Bogense og Middelfart

Udflugt i samarbejde med Middelfart og Nordfyns Kommuner

Nordfyns Kommune har i en række projekter arbejdet målrettet med inddragelse og åbenhed i deres projekter og processer, også når det kommer til vanskelige projekter med både lodsejere, brugere, kommunale interesser mv. Og selvom det ikke har været en decideret satsning fra kommunens side, at alt skal handle om vand, er det faktisk netop 2 vandprojekter, som Nordfyns Kommune inviterer os til at kigge nærmere på. I Middelfart Kommune handler det på en måde også om vand. I hvert fald vand som et oplevelseselement. Middelfart Kommune viser nemlig Lillebæltsstien frem og vi inviteres ind i maskinrummet til et nærmere kig på de processer, der er gået forud for etablering af stien.

På udflugten oplever vi:  

  • Bogense Bybæk er et klimaprojekt med partsdeling som rent faktisk er lykkes. Gennemsigtighed i projektet og en åben dialog med utilfredse borgere og brugere, kombineret med en god portion snusfornuft er nogle af ingredienserne i den opskrift, Nordfyns Kommune har brugt i projektet her. Bogense bybæk er et æstetisk element i byen, men selve vandvejen, Bogense Skovbæk slynger sig i dag udenom byen gennem skoven. 
  • Kystdigerne i Bogense er et klima- og kystsikringsprojekt, som Kommunen har besluttet at igangsætte. I første omgang er projektet en udfordring på skrivebordet – undersøgelser og beregninger af hvordan og hvilket niveau der skal sikres til, for at Bogense er sikret imod fremtidige stormfloder. Men ude i terrænet er udfordringen en større diskussion værd; Områderne omkring Bogense er inddiget land, som i dag pumpes tørre. Hvis de eksisterende diger gennembrydes får det store konsekvenser, da mange ejendomme ligger under havoverfladen og vil oversvømmes. Projektet åbner desuden for en ny sammentænkning af et teknisk kystsikringsanlæg og en offentlig, rekreativ brug af digerne. Hvilke diskussioner, ræsonnementer og beslutninger ligger til grund for projektet? Hvornår sikrer man landet, landskabet eller de menneskelige værdier i et område? Hvem skal betale for landskabsdriften? 
  • Lillebæltsstien er første, fysisk anlagte del af visionen om en sammenhængende kyststi hele vejen rundt om Fyn. Udflugten går derfor ved sidste stop tilbage til Middelfart, hvor Lillebæltsstien er udlagt – og så vidt det har været muligt - langs kysten. Selvom stien er offentlig tilgængelig, løber den i høj grad på private arealer. Lillebæltsstien er et projekt, der både har kaldt på gode kommunale dialogevner med lokale lodsejere, men som også er et tværgående kommunalt samarbejdsprojekt, som stadig er i gang.