Åben Land-udflugt 2: Fremtidens energianlæg og rum til naturen i landskabet?

Foto: Middelfart Kommune

Åben Land-udflugt 2: Fremtidens energianlæg og rum til naturen i landskabet?

Udflugt i samarbejde med Middelfart Kommune og Naturpark Lillebælt

Oplevelser i naturen ligger højt på dagsordenen, både for den almindelige dansker og for samfundet som helhed. Men naturen er også under pres. Et pres, som man i Middelfart Kommune bl.a. har skullet håndtere ved placeringen af flere solvarmeanlæg i kommunen. Spørgsmålet er bl.a. om man vil udpege positivområder i kommuneplanen eller om man vil opstille anlæggene, der hvor der er lodsejere der gerne vil udnytte sin grund til et solvarmeanlæg? I Naturpark Lillebælt og Middelfart kommune arbejder man aktivt med at formidle naturen og sikre, at borgerne har adgang til naturområder af høj kvalitet. På udflugten kommer vi ud i naturen og bliver præsenteret for Kommunens udviklingsarbejde og hvilke udfordringer og potentielle konflikter der opstår, når naturen skal have plads i landskabet. 

På udflugten oplever vi:

  • Røjle Klint, der har en helt særlig geologi, og på den baggrund blev fredet allerede i 1939. Ved Røjle klint får de naturlige kystdynamikker, hvor klinten møder havet lov til at udfolde sig. Jorden skrider ned og træer falder eller hænget med kronen nedad fra klinten. Røjle Klint er op til 45 meter over havet, beliggende på kysten nord for Middelfart. Staten ejer Kasmose Skov og har valgt at lade skoven stå urørt siden 1993. Det betyder, at træerne får lov at vokse op, ældes og dø uden menneskets indgriben. Den urørte skov indeholder en større mangfoldighed af dyr og planter end den dyrkede skov.
  • Naturrum, der skal etableres ved Røjle Klint som er anlagt af Naturpark Lillebælt. Naturrummet etableres for at synliggøre området både lokalt og national. Det er målet, at naturrummet skal være et støttepunkt med stort lokalt ejerskab, som understøtter naturformidling og friluftsliv, og formidler det lokale særpræg. Temaet for naturrummet ved Røjle Klint er ”Kystlandskab og friluftsliv”. 
  • Ved 2 solvarmeanlæg tager vi en dialog om, hvor den mest hensigtsmæssige placering af anlæggene mon er? Anlæggene repræsenterer et konkret dilemma i kommunens planlægning, hvor man er ved at beslutte sig for, om man skal stille dem op ved motorvejen hvor de omkringliggende beboere allerede er generet af larmen fra motorvejen, ude i det agrare kulturlandskab herunder herregårdslandskaber eller om man skal placere dem på tagene og rundt om i eksisterende industrianlæg?
  • Staurby Skov er en bynær skov, som Middelfart kommune har opkøbt i 2016. Der er på baggrund af borgerinput formuleret en masterplan for skoven. Den indeholder forslag til udvikling af skoven med stier, opholdspladser, friluftsfaciliteter, naturpleje og mange andre spændende tiltag i skoven. Formålet er at skabe en skov, der er for alle – også naturen. På besøget vil vi diskutere hvilke synergier og konflikter det skaber, når mange mål skal mødes i et bynært område.