Ny planlov

Ny planlov

Kurser og fyraftensmøder
om den ny planlov

Kursus i Odense 31. august:
Nye aflastningsområder?

Fyraftensmøde i Odense 31. august: 
Aflastning eller ej? 

Kursus i Næstved d. 22.-23. november
Lokalplaner i praksis

Kursus d. 30. november-1.december: 
Den nye planlov i praksis

Udkast til ændringer i planloven

Erhvervsminister Jalov sender udkast til forslag om
ændringer i planloven i høring.

Læs udkastet til ændringsforslag

 

Den 1. juni 2017 vedtog Folketinget modernisering af planloven

Planloven afvejer balancen mellem benyttelse og beskyttelse i det åbne land og i vores byer. Den definerer, hvordan plansystemet er skuet sammen, og sikrer at der tages et passende hensyn til alle parter.

Læs den nye planlov

 

Planloven i proces
Folketingets forhandlinger om at modernisere planloven har taget afsæt i Venstre-regeringens udspil fra 2016 
Vækst og udvikling i hele Danmark 

Forslag til mordernisering af planlov var i hørring i efteråret 2016. 
Se forslag til ny planlov
Læs Dansk Byplanlaboratorium hørringssvar.

Det reviderede lovforslag var til førstebehandling i Folketinget d. 2. februar 2017, og har desuden været til behandling i udvalget for Erhverv, Vækst og Eksport, som udsendte deres betænkning af 18. maj 2017
3. behandling og vedtagelse af planlovsforslaget var den 1. juni 2017.
Læs den nye planlov


Byplanlaboratoriet følger med
Dansk Byplanlaboratorium har fuldt forhandlingerne og vedtagelsen af den nye planlov. Vi overvejer, hvad de nye paragraffer i lovforslaget vil betyde for planlægningsarbejdet i landets kommuner og i staten.
I den kommende tid udbyder Byplanlaboratoriet en række møder og kurser som kvalificerer forskellige aspekter af den nye planlov. 
Savner du noget om den nye planlov, så skriv til os.

Dansk Byplanlaboratorium har spurgt alle 98 kommuner om,
hvordan de forholder sig til de nye muligheder for at planlægge
nye aflastningsområder. 
Se resultatet af rundspørgen.

 

Artikel: Planloven presser Fingerplanen

Læs Byplanlaboratoriets hørringssvar.