Kickstart forstaden

Kickstart forstaden

10

Bustur og byvandringer til det østlige Aalborgs blandede boligkvarterer

’Kickstartet’ af udsigten til et nyt Aalborg Universitetshospital foregår der ambitiøse renoverings- og fortætningsindsatser overalt i det østlige Aalborg, der udvikles fra et boligområde til en blandet bydel. På udflugten får du fortællingen om ’Kickstart Tornhøj’, et partnerskabsprojekt med Realdania og med en stærk visions- og commitmentproces mellem mange aktører, som har manifesteret sig i bl.a. en flot ny bro og fine byrum. Desuden foregår der med helhedsplanen ’Kildeparken 2020’ en omfattende renovering af de typiske 70’er boligblokke, der omdannes til en mangfoldighed af boligtyper med forskellige ejerformer.

OVERTEGNET

På udflugten oplever du

  • det nye, attraktive bydelscentrum i Tornhøj, hvor vi på en byvandring oplever fortætning og  publikumsorienterede funktioner samt  den nyrenoverede tunnelforbindelse ’Kickstart Tornhøj’.
  • et besøg i en nyrenoveret lejlighed i en af boligbebyggelser Sundparken og Kildeparken 2020, der indeholder nye typer seniorfællesskaber og erhvervsboliger.
  • bydelens nye Kvarters- og sundhedshus, med bl.a. socioøkonomiske virksomheder og et nyt demensplejecenter, inspireret af hollandske erfaringer med demens-landsbyer
  • – forhåbentligt – en køretur med den lille førerløse bus på Astrupstien, bydelens nye hovedgade.

Denne udflugt returnerer ikke til Hjørring efter endt program, men afsluttes sammen med de andre Aalborg-udflugter ved Vestre Fjordpark kl. 14.45 -15.30. Herefter kører busserne til Aalborg Banegård og Lufthavn, og senere Hjørring og Vendiahallen.

Bustur med byvandringer i Aalborg Øst tilrettelagt i samarbejde med Aalborg Kommune og Himmerland Boligforening