Dronninglunds drivere

Dronninglunds drivere

12

Bustur med fokus på at gentænke kulturarven som løftestang for udvikling

Dronninglund by mistede ved kommunesammenlægningen sin funktion som kommunal hovedstad. Byen har senere mistet sygehuset og handelslivet i bymidten er under pres. Brønderslev Kommune prioriterer bymidten højt og har gennem de senere år arbejdet aktivt med at revitalisere den. Under overskriften ’Genform Dronninglund’ arbejder kommunen med mange indsatser som fx en midtbyplan, et kulturarvskommuneprojekt og et områdefornyelsesprojekt.

På udflugten oplever du
Tilmeld dig her

  • Dronninglund bymidte, hvor vi på en byvandring besøger Apotekerhaven, som er byens nye centrale plads, Børsen, et bygningsfornyelsesprojekt og Realskolen, der omdanner en skolebygning til boligformål. Vi møder repræsentanter for byens midtbyråd, der fungerer som sparringspartner og rådgiver for byrådet. Vi diskuterer hvilken betydning forvaltningens og politikeres opsøgende og dialogorienterede tilgang har for udvikling i Dronninglund.
  • Dronninglund Slot, der er unik kulturarv og markerer overgangen fra byen til Jyske Aas’ storslåede landskab. Her spiser vi frokost.

Porten til Jyske Aas, et landart, der markerer en indgang til området. Porten til Jyske Aas blev etableret som del af et stort projektet om Jyske Aas som natur-oplevelsesbælte. Efter projektets og midlernes ophør, er udviklingen i området gået i stå. Vi diskuterer hvorfor og hvordan vi kan kommer videre med at få forløst de stedbundne potentialer i Jyske Aas.

Udflugten er arrangeret i samarbejde med Brønderslev Kommune.