B: Partnerskaber i fremtidens Aabenraa

Aabenraa

B: Partnerskaber i fremtidens Aabenraa

Overtegnet

Videnssession om planlægningens roller og redskaber

Aabenraa by skal i 2035 skal være en moderne og levende købstad. Levende bymiljøer og stærke netværk mellem bymidtens aktører er nøgleordene. Byrådet ser nemlig købstaden som dynamo for en positiv udvikling i hele kommunen – bymidten skal tydeligt repræsentere de ambitioner, strategier og visioner, som ligger til grund for planlægning og udførelse af fysiske miljøer over hele Aabenraa Kommune. I arbejdet med byudvikling er det særdeles vigtigt, at der skabes bred opbakning – i byrådet, i forvaltningerne og blandt byens aktører. Men hvordan gøres dette og hvilke erfaringer er der gjort undervejs?

På sessionen stifter vi bekendtskab med de samarbejder, der har været brugt i forbindelse med Fremtidens Aabenraa fra det klassiske borgermøde til åben tegnestue, byledelse, BID og udpegning af bydelsambassadører. Vi dykker længere ned i den lokale case og lærer mere om de strategiske og fysiske redskaber, men først og fremmest om partnerskaberne med lokale aktører. Få et indblik i den politiske vision, proces og planlægningsredskaberne: områdefornyelse, partnerskaber og den strategiske udviklingsplan fra 2014, der i 2019 blev nomineret til Byplanprisen og løb med Byplanmødets publikumspris.

Oplæg ved: 

  • Lasse Filskov Petersen, Bydelsambassadør, Aabenraa Antik om lokalt ejerskab, involvering og samarbejde
  • Bo Riis Duun, Planchef Aabenraa Kommune om planlægningens redskaber, samarbejdsmodeller og byudvikling

Moderator: Rasmus Cassøe, Grandville

Viden- og debatsession i partnerskab med DK2020 og Sønderborg Kommune

Videnssession om planlægningens roller og redskaber

Inspiration om trygge byrum og kriminalpræventiv planlægning

Spørgetime om Plan22+ med parterne bag initiativet

Inspiration og debat. Af Arkitekt-foreningen og Sønderborg Kommune

Danish and German experiences in regional development (foregår på engelsk)

Paneldebat udviklet i partnerskab med Landsbyggefonden

Lær af praksis. Cases og erfaringsudveksling

Inspirations- og debatsession

 

Debat- og inspiration om store, forpligtende samarbejder i det åbne land