E: Bykvalitet i kommunerne

E: Bykvalitet i kommunerne

Overtegnet

Inspiration og debat. Af Arkitekt-foreningen og Sønderborg Kommune

Alle kommuner har et ønske om at skabe levende og bæredygtige by- og boligområder, der tiltrækker borgere, investorer og besøgende. Men det kræver klare visioner og politisk lederskab at vise vejen for de udviklere og bygherrer, der står klar til at bygge. Denne session sætter overordnet fokus på, hvordan vi skaber attraktive byer og bymiljøer.

Enhver kommune har sine kvaliteter og særpræg, som det er værd at bygge videre på. Mange steder bærer de seneste års byudvikling imidlertid præg af en vis ensartethed, hvor sammenhæng og kvalitet i det byggede miljø har været overladt til den enkelte udvikler. Hvordan kommer vi væk fra det? En af vejene er at vedtage en arkitekturpolitik, men der er også andre veje at gå. Kom og hør om kommuner, der har en vedtaget arkitekturpolitik og praktiserer den. Hvad er fordele og ulemper? Hvor ser vi dilemmaerne, og hvor er de gode eksempler? Hvordan kan arkitekturpolitik understøtte gode samarbejder, mere bæredygtighed og bedre bykvalitet?

Debatten modereres af Arkitektforeningens direktør, panelet er sammensat af en politiker, en investor og en stadsarkitekt, men der vil også være rig mulighed for at byde ind med gode erfaringer og spørgsmål fra de øvrige deltagere.


Debatpanel:
Kirsten Bachmann, formand for Teknik, By og Boligudvalget i Sønderborg Kommune 
Martin Thue Jacobsen, Byudviklingschef i Pension Danmark
Lisbet Wolters, stadsarkitekt i Vejle Kommune 

Moderator: Lars Autrup, direktør i Arkitektforeningen
 

Viden- og debatsession i partnerskab med DK2020 og Sønderborg Kommune

Videnssession om planlægningens roller og redskaber

Inspiration om trygge byrum og kriminalpræventiv planlægning

Spørgetime om Plan22+ med parterne bag initiativet

Inspiration og debat. Af Arkitekt-foreningen og Sønderborg Kommune

Danish and German experiences in regional development (foregår på engelsk)

Paneldebat udviklet i partnerskab med Landsbyggefonden

Lær af praksis. Cases og erfaringsudveksling

Inspirations- og debatsession

 

Debat- og inspiration om store, forpligtende samarbejder i det åbne land