2: Havne- og byudvikling i Aabenraa

2: Havne- og byudvikling i Aabenraa

Bustur tilrettelagt i samarbejde med Aabenraa Kommune.

Efter nedlæggelsen af det kulkraftfyrede Enstedværk er omdannelsen af Ensted havn et vigtigt led i Aabenraa Kommunes bestræbelser på at skaber rammerne for en sammenhængende, bæredygtig og grøn samfundsudvikling. Ved Ensted havn udnyttes potentialerne til at udvikle regionens førende erhvervshavn og industripark for virksomheder inden for de bæredygtige erhverv. Der skal skabes og tiltrækkes grønne arbejdspladser. Havnen skal bl.a. rumme et større Power-to-X anlæg samt udvidelse og nyetablering af recyclingsvirksomheder. 

Med udviklingen af Ensted havn frigives der bynære havnearealer centralt i Aabenraa til andre formål. Derved kan byen udvikles med nye promenader, centralt beliggende boliger, erhverv og rekreative områder, der skal binde byen og fjorden bedre sammen samt sikre plads til flere borgere og en adaptiv klimatilpasning.  

Tag med på udflugten, der ser på partnerskaber mellem kommunen som planlæggende myndighed og andre aktører, hvor grøn omstilling, genanvendelse, byudvikling og klimatilpasning er i fokus. 

På udflugten oplever vi: 

  • Havneområdet Ensted, hvor det gamle kulkraftværk nu er nedrevet og har frigivet cirka 40 ha til andre formål. Området er under omdannelse til et moderne erhvervsområde – et green energy hub. Vi hører mere om processer og resultater.
  • Frokost Under Sejlet – hvor byens badestrand Sønderstrand fortsætter over i Strandpromenaden, der fører helt ind til bymidten. 
  • De bynære havnearealer, der gennem flere århundreder er udviklet i takt med købstaden Aabenraa. Området er i risiko for alvorlige oversvømmelser i tilfælde af grundvandsstigninger, stormfloder, stigende havvand og mere regn. En del af området skal videreføres som erhvervshavn, en anden del skal omdannes til en ny bydel med boliger, serviceerhverv, museum og rekreative områder. Samtidig skal de bynære havnearealer og den eksisterende by sikres via adaptive klimatilpasningsløsninger. Vi hører om visioner og planlægning, samarbejde mellem by og havn, udfordringer og muligheder, når boliger og erhverv m.v. skal udvikles side om side. 

Denne udflugt slutter i Aabenraa, hvorfra der vil være busser til Rødekro Station, Skansen (parkering) og Sønderborg Lufthavn.